Werkzaamheden Boerenkamplaan
Someren

Gemeente Someren – 2022

Locatie

Someren

Contractvorm

RAW-bestek

Samenvatting

De Boerenkamplaan en Kievitsstraat in Someren hadden regelmatig te kampen met wateroverlast door overtollig regenwater bij hevige buien. Wij namen diverse maatregelen om dat probleem op te lossen. Uitdaging daarbij was dat er veel woningen grensden aan ons werkterrein, zodat een goede communicatie met de aanwonenden belangrijk was.

Lees verder om te zien hoe we dat hebben aangepakt.

Het vraagstuk

De Boerenkamplaan en Kievitsstraat in Someren hebben regelmatig te kampen met wateroverlast door overtollig regenwater. De gemeente wil dit graag oplossen.

project boerenkamplaan someren hevige buien

De opdracht

Zorg dat de omgeving Boerenkamplaan/Kievitsstraat in Someren bij hevige buien in de toekomst vrij is van  wateroverlast.

Uitdagingen

Aan ons werkterrein grenzen veel woningen, dus communicatie met de aanwonenden is erg belangrijk.

project boerenkamplaan someren tegengaan wateroverlast

Onze aanpak

We losten de wateroverlast die ontstaat tijdens hevige buien op door de weg én de voorzijde van de woningen af te koppelen. Daardoor komt het regenwater niet meer in het bestaande riool terecht. Omdat de weg tijdens onze werkzaamheden toch open lag, hebben we direct een nieuw wegdek aangebracht.

In de Boerenkamplaan hebben we het asfalt verwijderd en vervangen door geluid-reducerende betonstraatstenen (SilentWay). Deze stenen lagen ook al in de aangrenzende Kerkstraat en hebben we dus in de Boerenkamplaan doorgetrokken. Ook legden we fietssuggestiestroken aan. De Kievitsstraat kreeg zowel een nieuwe regenwaterleiding als een nieuw vuilwaterriool.

Samenwerking

Bij Vissers Ploegmakers geloven we sterk in samenwerken en partnerschap met opdrachtgevers, de omgeving, leveranciers en onderaannemers. Ook in het geval van traditionele contractvormen, waarbij we bijvoorbeeld niet het ontwerp of het omgevingsmanagement voor onze rekening nemen, denken we graag met alle partijen mee. Vaak werken we in Bouwteams, die garant staan voor een optimale co-creatie en waarmee we projecten beter, efficiënter, slimmer, sneller en vaak ook goedkoper kunnen aanvliegen en realiseren. Gedurende dit project hebben we in samenspraak met de gemeente Someren de communicatie richting de aanwonenden opgepakt, zodat deze mensen volledig op de hoogte waren van onze werkzaamheden en van de manier waarop hun woning bereikbaar bleef.

stijn ploegmakers

Meer weten over dit project?

Gerelateerde projecten

Ons portfolio bevat verschillende projecten die wat inzet van specialiteiten en expertises betreft een overeenkomst hebben met bovenstaand project. Neem gerust een kijkje in ons uitgebreide portfolio.

Herinrichting Mgr. Zwijsenplein Kerkdriel

Gemeente Maasdriel – 2022-2023

Fietspad Dijkstraat Asten

Gemeente Asten - 2022

‘De Campina’ in Eindhoven wordt ‘De Caai’

BPD Bouwfonds Gebiedsontwikkeling - 2021-2022

Bouw- en woonrijp maken Thiendenlanden

OC Thiendenlanden II en Zevender C.V. - 2014-heden