Herinrichting Mgr. Zwijsenplein
Kerkdriel

Gemeente Maasdriel – 2022-2023

Locatie

Gebied tussen Mgr. Zwijsenplein en Teisterbandstraat in Kerkdriel

Contractvorm

RAW-Bestek

Samenvatting

De gemeente Kerkdriel wilde een levendig centrum met behoud van het historische karakter. Daarom hebben we het gebied tussen het Mgr Zwijsenplein en de Teisterbandstraat opnieuw ingericht. In nauw overleg met lokale ondernemers en omwonenden hebben we de werkzaamheden gefaseerd uitgevoerd. Zo werd de overlast tot een minimum beperkt en de bereikbaarheid gegarandeerd.

Lees verder om te zien hoe we dat hebben aangepakt.

Het vraagstuk

Het centrum van Kerkdriel heeft een bijzonder karakter. De historie van het dorp is rijk, met in het centrum een mooie mix van historische en hedendaagse bebouwing. Het Mgr. Zwijsenplein, of de ‘Delkant’ zoals het plein in de volksmond heet, is het centrale plein in het dorp. Met de Maas, de dijk en alle recreatievoorzieningen in de nabijheid heeft Kerkdriel met het Mgr. Zwijsenplein een troef in handen voor een fantastische trekker. Om te zorgen voor een mooi en levendig dorpshart wilde de gemeente samen met inwoners, ondernemers en andere betrokkenen het centrumgebied opnieuw inrichten. Daarbij ging het met name om het gebied tussen het Mgr. Zwijsenplein en de Teisterbandstraat.

Bijzonderheden

Voor dit project hebben we een strakke fasering opgesteld, compleet met een gedegen bereikbaarheidsplan. Winkeliers en horeca-uitbaters waren dan ook erg te spreken over de wijze waarop wij de bereikbaarheid hebben gewaarborgd.

De opdracht

De gemeente Maasdriel vroeg ons om het gebied tussen het Mgr. Zwijsenplein en de Teisterbandstraat in Kerkdriel opnieuw te reconstrueren en in te richten. Het Mgr. Zwijsenplein wordt deels gebruikt als parkeerplaats, deels als verblijfsgebied.   

Uitdagingen

Aangezien de werkzaamheden in het centrum plaatsvonden, moesten we rekening houden met veel bedrijvigheid van winkels, cafés, restaurants, et cetera. Deze ondernemers vinden het altijd spannend als er werkzaamheden op de planning staan, zeker voor wat betreft de bereikbaarheid voor hun klandizie. Daarom hebben we gezorgd voor een strakke fasering met een gedegen bereikbaarheidsplan, zodat we gedurende de werkzaamheden elke eigenaar bereikbaar konden houden. Tegelijk moesten we blijven zorgen voor voldoende parkeergelegenheid in en rondom het werkgebied.

Onze aanpak

Om overlast te beperken en de bereikbaarheid te garanderen voerden we de werkzaamheden in kleine stapjes uit, zodat ofwel het oude deel nog intact bleef of het nieuwe deel al kon worden opengesteld. Van gevel tot gevel verwijderden we de complete bestrating, zowel de brede trottoirs, wegen aan beide zijden van het plein als de bestrating op het plein zelf.

Vervolgens hebben we een nieuwe riolering aangebracht en een nieuwe verharding in de vorm van trottoirs, wegen en parkeervakken. Ook hebben we enkele flinke bomen op het plein terug geplant. De aanpak van de bestaande fontein op het plein lag bij een andere door de gemeente ingeschakelde partij. Wel hebben wij het grondwerk voor deze fontein voor onze rekening genomen.

Samenwerking

Een goede communicatie naar de omgeving vormt vaak de sleutel tot een succesvol en gedragen plan. Gedurende de werkzaamheden hebben we dan ook een uitgebreide afstemming gevoerd met de betrokken winkeliers en horeca-uitbaters. Daarvoor voerden we diverse keukentafelgesprekken, organiseerden we inloopmiddagen en droegen we zorg voor nieuwsbrieven en andere relevante communicatiemiddelen.

ron de mol

Meer weten over dit project?

Gerelateerde projecten

Ons portfolio bevat verschillende projecten die wat inzet van specialiteiten en expertises betreft een overeenkomst hebben met bovenstaand project. Neem gerust een kijkje in ons uitgebreide portfolio.

Fietspad Dijkstraat Asten

Gemeente Asten - 2022

Werkzaamheden Boerenkamplaan Someren

Gemeente Someren - 2022

‘De Campina’ in Eindhoven wordt ‘De Caai’

BPD Bouwfonds Gebiedsontwikkeling - 2021-2022

Bouw- en woonrijp maken Thiendenlanden

OC Thiendenlanden II en Zevender C.V. - 2014-heden