‘De Campina’ in Eindhoven wordt
‘De Caai’

BPD Bouwfonds Gebiedsontwikkeling – 2021-2022

Locatie

Voormalig Campina-terrein Eindhoven

Contractvorm

Bouwteam

Samenvatting

Om een basis te leggen voor de komst van de nieuwe Stadswijk De Caai op het voormalige Campina-terrein in Eindhoven, sloopten we een deel van de bestaande Campina-fabriek en maakten we het terrein bouw- en woonrijp. Hierbij moesten we een slimme planning hanteren, zodat de tijdelijke bewoners, horeca, bedrijven, winkels en festivals gedurende de werkzaamheden gebruik konden blijven maken van gas, water en elektriciteit en op een veilige manier bereikbaar bleven.

Lees verder om te zien hoe we dat hebben aangepakt.

Het vraagstuk

Waar ooit de modernste melkfabriek van Nederland stond,  verrijst momenteel de modernste stadswijk van Eindhoven. Het oude Campinaterrein transformeert naar De Caai: een duurzame stadswijk met zo’n 700 woningen en ongeveer 18.000 m2 aan commerciële voorzieningen, op 3,5 hectare grond. Aan de Caai komen onder meer vijf woontorens met zowel huur- als koopappartementen, maar ook stads- en zorgwoningen. De Caai brengt innovatieve ondernemers en bewoners samen om te werken aan de verbetering van de gezondheid van mens, maatschappij en planeet. Om dit alles mogelijk te maken moest het voormalige Campina-terrein eerst bouw- en woonrijp worden gemaakt.

Bijzonderheden

We hebben de werkzaamheden uitgevoerd terwijl er op het terrein verschillende bedrijven, winkels en horecazaken in bedrijf bleven en er diverse evenementen, waaronder de Dutch Design Week en GLOW, gehouden werden.

project de caai eindhoven bouwteam

De opdracht

Sloop een deel van de bestaande Campina-fabriek en maak het voormalige Campina-terrein bouw- en woonrijp, zodat er een basis staat voor de komst van de nieuwe stadswijk De Caai.

Uitdagingen

We moesten vooral een gedegen en strakke planning hanteren, waarbij de werkzaamheden gefaseerd en in de juiste volgorde plaatsvonden. Hierbij was het belangrijk dat de tijdelijke bewoners, horeca, bedrijven, winkels en festivals gedurende de werkzaamheden gebruik konden blijven maken van gas, water en elektriciteit en dat zij op een veilige manier bereikbaar bleven. We hebben voor al deze partijen ook de hinder geminimaliseerd. Daarvoor was een goede afstemming met alle stakeholders nodig.

vissers ploegmakers project de caai eindhoven stadswijk

Onze aanpak

Voordat een kavel klaar is om bebouwd te worden is het zaak de kavel bouwrijp te maken. Daarvoor zijn we na het slopen van de bestaande gebouwen gestart met het verwijderen van alle ondergrondse vervallen infra, zoals kabels, leidingen, funderingen en putten.

Daarbij moesten diverse kabels en leidingen blijven liggen voor toekomstig gebruik. Ook moest het terrein gesaneerd worden, waarbij we verschillende verontreinigingen hebben aangetroffen en verwijderd. Vervolgens hebben we een nieuwe riolering gerealiseerd en nieuwe kabel- en leidingstroken aangebracht, zodat het terrein bouwrijp opgeleverd kon worden.  Dit alles volgens een duidelijke en gefaseerde planning, met zo min mogelijk overlast voor de omwonenden en gebruikers van het terrein. Voor het woonrijp maken legden we een tijdelijke bestrating aan voor het bouwverkeer. De definitieve bestrating volgt later, als de bouw klaar is.
Tijdens het hele proces waren we verantwoordelijk voor het omgevingsmanagement (denk hierbij onder meer aan conditionerende onderzoeken, NGE-onderzoek, de aanvraag van vergunningen en communicatie met de omgeving).

Samenwerking

Bij dit project werkten we nauw samen met de opdrachtgever en andere stakeholders, naar volle tevredenheid van alle partijen. Bij Vissers Ploegmakers werken we vaak in Bouwteams, wat een hoge kwaliteit van het werk, oplevering binnen de gestelde tijd en minder overlast voor de omgeving garandeert.

luke van den bosch

Meer weten over dit project?

Luke van den Bosch

lvdbosch@vissersploegmakers.nl

Gerelateerde projecten

Ons portfolio bevat verschillende projecten die wat inzet van specialiteiten en expertises betreft een overeenkomst hebben met bovenstaand project. Neem gerust een kijkje in ons uitgebreide portfolio.

Herinrichting Mgr. Zwijsenplein Kerkdriel

Gemeente Maasdriel – 2022-2023

Fietspad Dijkstraat Asten

Gemeente Asten - 2022

Werkzaamheden Boerenkamplaan Someren

Gemeente Someren - 2022

Bouw- en woonrijp maken Thiendenlanden

OC Thiendenlanden II en Zevender C.V. - 2014-heden