Onze expertises

Onze wortels liggen in het grondverzet. Maar de afgelopen jaren hebben we ons werkveld flink uitgebreid. Dagelijks werken we samen met onze partners en stakeholders aan een mooiere openbare ruimte.

dijken en kades

Dijken en kades

Dijken en kades beschermen ons al decennialang tegen hoogwater en overstromingen. Mede door de klimaatverandering zijn bestaande dijken vaker toe aan een upgrade.

beton en waterbouw

Beton- en waterbouw

Van civiele kunstwerken en natuurvriendelijke oeververdedigingen tot waterbeheersing en onderhoud aan vaarwegen: deze brede expertise beheersen we tot in de puntjes.

natuur en water

Natuur en water

Bij veel integrale projecten vormen natuur en water een belangrijk onderdeel. Gezien onze wortels in het grondverzet is deze expertise ons op het lijf geschreven.

stedelijk gebied

Stedelijk gebied

Behalve het volledig bouw- en woonrijp maken van woonwijken en industrieel gebied zijn we ook thuis in de reconstructie van straten en het toekomstbestendig maken van rioleringen.

afvalwater

Afvalwater

De afvoer en zuivering van afvalwater wordt steeds belangrijker en complexer. Voortdurend werken we aan innovatieve en toekomstbestendige oplossingen.