Stedelijk gebied

Ook voor het succesvol uitvoeren van jouw projecten in stedelijk gebied is Vissers Ploegmakers dé samenwerkingspartner.

Bouwen in een dynamische leefomgeving, zowel in de stad als in het buitengebied. Waar mensen wonen, werken en recreëren. Een gebied met volop bedrijvigheid. Vissers Ploegmakers legt zich in deze discipline toe op het volledig bouw- en woonrijp maken van woonwijken en industrieel gebied, de reconstructie van bestaande straten én het toekomstbestendig maken van de riolering. Altijd duurzaam en efficiënt werken we aan een aantrekkelijkere en mooiere openbare ruimte, met zo min mogelijk hinder voor de omgeving.

Projecten: Stedelijk gebied

Hieronder vind je diverse projecten waarbij onze expertise stedelijk gebied een belangrijke rol heeft gespeeld.

Fietspad Dijkstraat Asten

Gemeente Asten - 2022

‘De Campina’ in Eindhoven wordt ‘De Caai’

BPD Bouwfonds Gebiedsontwikkeling - 2021-2022

Werkzaamheden voor aanleg nieuwbouwwijk Hoef en Haag

Hoef en Haag CV - 2018-heden

Aanleg buitenruimte DOMUSDELA Eindhoven

Coöperatie DELA - 2019-2020