Bouw- en woonrijp maken
Thiendenlanden

OC Thiendenlanden II en Zevender C.V. – 2014-heden

Locatie

Schoonhoven

Contractvorm

RAW-bestek

Samenvatting

Dit is een project waar we jarenlang aan hebben gewerkt, naar volle tevredenheid van de opdrachtgever. Om de aanleg van nieuwbouwwijk Thiendenland II en een bedrijventerrein mogelijk te maken, moest er immers heel wat voorwerk worden verricht. Mét de nodige uitdagingen. Zo moesten de nieuwe bewoners zo min mogelijk hinder ondervinden van de werkzaamheden en gebruik kunnen maken van de nutsvoorzieningen. Bovendien ligt de projectlocatie in zettingsgevoelig gebied, waarbij het zaak was dat de zettingen optreden vóórdat de gebieden zijn ingericht met bestrating en beplanting.

Lees verder om te zien hoe we dat hebben aangepakt.

Het vraagstuk

Dicht bij het historische centrum van Schoonhoven verrijst de nieuwbouwwijk Thiendenland II. Met een oer-Hollandse uitstraling, veel ruimte voor groen en met woningen met een karakteristieke jaren 30-uitstraling. Dit gebied bestaat uit verschillende wijken en buurtjes met ieder een heel eigen sfeer en uitstraling. Voor deze ontwikkelingslocatie hebben we tussen 2014 en 2023 veel werkzaamheden verricht om de aanleg van de nieuwe woonwijken en daarmee de groei van Schoonhoven mogelijk te kunnen maken. Daarnaast hebben we bedrijventerrein Zevender bouw- en woonrijp gemaakt.

Bijzonderheden

Doordat de werkzaamheden tot nu toe naar volle tevredenheid van de opdrachtgevers zijn uitgevoerd, werken we op dit project inmiddels al meer dan 8 jaar samen.

project thiendenlanden ondergrond

De opdracht

Verricht het noodzakelijke voorwerk om de aanleg van de geplande woonwijken en het bedrijventerrein mogelijk te maken.

Uitdagingen

Het plangebied bevindt zich in zettingsgevoelig gebied. Dit houdt in dat de ondergrond door belasting/druk van bovenaf wordt samengedrukt. Hierdoor zakt het maaiveld geleidelijk weg.
Zaak voor ons om dit zettingsproces te forceren, zodat de zettingen zijn opgetreden voordat de gebieden zijn ingericht met bestrating en beplanting. Een goede planning is dus essentieel.

project thiendenlanden bovenaanzicht

Onze aanpak

Voor de komst van Thiendenland II en Zevender hebben we de complete omvorming van het huidige landbouwgebied naar woonwijken en een industrieterrein verzorgd. Dit deden we in drie fases; in fase 1 brachten we de voorbelasting aan, in de volgende fases volgden achtereenvolgens het bouwrijp -en woonrijp maken.

De voorbelasting voerden we uit met tijdelijke zandophogingen en verticale drainage. Om het noodzakelijke zettingsproces te forceren (zie hierboven onder ‘uitdagingen’) brachten we voorbelasting aan, die zorgt voor extra druk op de bodem. Hierdoor komt ook het grondwater ‘onder spanning’ te staan. Om deze spanning weg te nemen, zodat de ondergrond zich sneller zet, hebben we verticale drainage aangebracht.

Het bouwrijp maken bestond uit het aanbrengen van riolering en bouwwegen. Onderdeel van de riolering was de aanleg van een tweetal gemalen, inclusief de elektrotechnische en mechanische installaties. Ook verzorgden we de coördinatie met de verantwoordelijke nutsbedrijven.

Voor het woonrijp maken richtten we de complete wijk in. Van asfalt en elementenverhardingen tot en met de openbare verlichting en groenvoorzieningen.

Tot de vele werkzaamheden die we uitvoerden behoren o.a.:

  • De aanleg van meanders. Grote waterpartijen, waarvoor we veel grondverzet uitvoerden;
  • De aanleg van voorbelastingen, zodat er daarna rioleringen, wegen en huizen aangelegd en gebouwd kunnen worden;
  • De aanleg  van rioleringen, inclusief rioolgemalen en verhardingen, zodat nieuwe woningen aangesloten kunnen worden op het rioleringsstelsel en goed en veilig bereikbaar zijn;
  • De aanleg van bruggen en recreatieve voorzieningen.

Samenwerking

Bij Vissers Ploegmakers geloven we sterk in samenwerken en partnerschap met opdrachtgevers, de omgeving, leveranciers en onderaannemers. Ook in het geval van traditionele contractvormen, waarbij we bijvoorbeeld niet het ontwerp of het omgevingsmanagement voor onze rekening nemen, denken we graag met alle partijen mee. Vaak werken we in Bouwteams, die garant staan voor een optimale co-creatie en waarmee we projecten beter, efficiënter, slimmer, sneller en vaak ook goedkoper kunnen aanvliegen en realiseren. Binnen dit  project dachten we met de opdrachtgever mee om tot optimalisaties in de uitvoering te komen, bijvoorbeeld wat betreft grondstromen en planning. Ook stemden we de werkzaamheden af met nevenaannemers en omgevingspartijen.

dirk ploegmakers

Meer weten over dit project?

Gerelateerde projecten

Ons portfolio bevat verschillende projecten die wat inzet van specialiteiten en expertises betreft een overeenkomst hebben met bovenstaand project. Neem gerust een kijkje in ons uitgebreide portfolio.

Herinrichting Mgr. Zwijsenplein Kerkdriel

Gemeente Maasdriel – Van september 2022 tot juli 2023

Fietspad Dijkstraat Asten

Gemeente Asten - 2022

Werkzaamheden Boerenkamplaan Someren

Gemeente Someren - 2022

‘De Campina’ in Eindhoven wordt ‘De Caai’

BPD Bouwfonds Gebiedsontwikkeling - 2021-2022