Afvalwater

Het verwerken van de enorme hoeveelheid afvalwater wordt een steeds grotere uitdaging. Al sinds de oprichting in 1988 werkt Vissers Ploegmakers voortvarend aan innovatieve afvalwateroplossingen.

Het rioolstelsel bestaat uit een keten van leidingen, rioolbuizen, gemalen en de zuiveringsinstallatie. Aangelegd om het afvalwater van huizen en bedrijven af te voeren en te zuiveren. Maar het systeem raakt verouderd. De bevolking is gegroeid. De bedrijvigheid toegenomen. Het huidige stelsel voldoet op veel plaatsen niet meer en kan de grote hoeveelheid afvalwater steeds minder goed verwerken. Daarnaast wordt hemelwater steeds vaker van het afvalwater afgekoppeld door middel van een gescheiden systeem. Het oplossen van afvalwaterproblemen behoort tot de expertises van Vissers Ploegmakers. Daarbij kunnen we tijdens de werkzaamheden desgewenst de afvalwaterstromen garanderen, bijvoorbeeld door te zorgen voor tijdelijke om-pompvoorzieningen.

Projecten: Afvalwater

Hieronder vind je diverse projecten waarbij onze expertise afvalwater een belangrijke rol heeft gespeeld.

Vervangen overnamepunt Bakel door aanleg nieuw rioolgemaal

Waterschap Aa en Maas – 2023

Afvalwater Aalst-Zaltbommel

Waterschap Rivierenland - 2019-2020

Aanleg afvalwater-transportleiding Andelst-Zetten-Dodewaard

Waterschap Rivierenland - 2019-2022

Aanleg afvalwater-transportleiding Laarakker

Waterschap Aa en Maas - 2016-2017