Dijken en kades

We mogen ons als Vissers Ploegmakers met recht specialist in dijken en kades noemen. Al vanaf onze oprichting in 1988 werken we aan een optimale waterveiligheid.

Niet zo vreemd, want onze wortels liggen in het grondverzet, in het bouwen en verstevigen van dijken en kades; in alle mogelijke omstandigheden waar de waterveiligheid gegarandeerd moet blijven. Daarbij streven we altijd naar de beste oplossing, via een integrale aanpak, en kijken we naar het totaalplaatje. Vaak zijn onze oplossingen ook innovatief en duurzaam van aard. Voorbeelden zijn de grofzand-barrières (GZB) die we aanleggen en het hergebruik van gebiedseigen grond.

Projecten: Dijken en kades

Hieronder vind je diverse projecten waarbij onze expertise dijken en kades een belangrijke rol heeft gespeeld.

Bescherming tegen hoogwater Venlo

Gemeente Venlo, Waterschap Limburg - juli 2021

Dijkverbetering Eemdijk-Zuid

Waterschap Vallei en Veluwe - 2015-2018

Integrale aanpak Hertogswetering – Roode Wetering

Waterschap Aa en Maas - 2020-2021

Prioritaire dijkversterkingen Noord-Limburg

Waterschap Limburg - 2017-2020