Fietspad Dijkstraat Asten

Gemeente ASten – 2022

Locatie

Asten

Contractvorm

RAW-bestek

Samenvatting

Het fietspad aan de Dijkstraat in Asten is een belangrijke route voor fietsverkeer van Asten richting Lierop, Mierlo en Helmond, maar was inmiddels van zodanig slechte kwaliteit dat onderhoud nodig was. Bovendien was het fietspad te smal om er in twee richtingen veilig op te kunnen fietsen. Wij maakten van het fietspad weer een veilige route voor het fietsverkeer. Tijdens onze werkzaamheden moesten we zo min mogelijk hinder veroorzaken voor het overige verkeer op de bewuste route.

Lees verder om te zien hoe we dat hebben aangepakt.

Het vraagstuk

Het fietspad aan de Dijkstraat in Asten is een belangrijke route voor fietsverkeer van Asten richting Lierop, Mierlo en Helmond. Inmiddels was dit fietspad van zodanig slechte kwaliteit dat onderhoud noodzakelijk was. Zo was het bestaande fietspad eigenlijk te smal om er in twee richtingen veilig op te kunnen fietsen. Verbreden is dus absoluut nodig.

project fietspad dijkstraat asten veilige route

De opdracht

Maak van het fietspad aan de Dijkstraat in Asten een veilige route voor fietsverkeer.

Uitdagingen

Gedurende onze werkzaamheden moesten we zo min mogelijk hinder veroorzaken voor het verkeer op de bewuste route.

project fietspad dijkstraat asten verbreden

Onze aanpak

Om de hinder voor het verkeer te minimaliseren, hebben we de werkzaamheden in 5 fases uitgevoerd. Daarbij legden we onder een gedeelte van het fietspad een nieuw hemelwaterafvoerriool aan.

Ook hebben we bij die aanleg bij het fietspad en een naastliggende watergang verontreinigde grond ontgraven en afgevoerd. Bovendien hielden we rekening met het verleggen van kabels en leidingen door nutsbedrijven, zodat die hun werk zo efficiënt mogelijk uit konden voeren.

Samenwerking

Bij Vissers Ploegmakers geloven we sterk in samenwerken en partnerschap met opdrachtgevers, de omgeving, leveranciers en onderaannemers. Ook in het geval van traditionele contractvormen, waarbij we bijvoorbeeld niet het ontwerp of het omgevingsmanagement voor onze rekening nemen, denken we graag met alle partijen mee. Vaak werken we in Bouwteams, die garant staan voor een optimale co-creatie en waarmee we projecten beter, efficiënter, slimmer, sneller en vaak ook goedkoper kunnen aanvliegen en realiseren.

Ralf

Meer weten over dit project?

Gerelateerde projecten

Ons portfolio bevat verschillende projecten die wat inzet van specialiteiten en expertises betreft een overeenkomst hebben met bovenstaand project. Neem gerust een kijkje in ons uitgebreide portfolio.

Herinrichting Mgr. Zwijsenplein Kerkdriel

Gemeente Maasdriel – 2022-2023

Werkzaamheden Boerenkamplaan Someren

Gemeente Someren - 2022

‘De Campina’ in Eindhoven wordt ‘De Caai’

BPD Bouwfonds Gebiedsontwikkeling - 2021-2022

Bouw- en woonrijp maken Thiendenlanden

OC Thiendenlanden II en Zevender C.V. - 2014-heden