Renovatie Scheepvaartvoorzieningen
Oost-Nederland

Rijkswaterstaat – 2016-2018

Locatie

Lobith, Haaften, Eefde en Nieuwegein

Contractvorm

UAV-GC (Design & Construct)

Samenvatting

In opdracht van Rijkswaterstaat voerden we de nodige moderniseringen uit aan Overnachtingshaven Lobith, overnachtingshaven Haaften, voorsluis Eefde en steunpunt Schipbrug. Daarbij moesten we onder meer een damwand landinwaarts verplaatsen; een grote technische uitdaging door de aanwezigheid van veel kabels, leidingen en ankerstangen in de ondergrond. Bovendien moesten we ervoor zorgen dat de scheepvaart zo min mogelijk hinder ondervond.

Lees verder om te zien hoe we dat hebben aangepakt.

Het vraagstuk

Verschillende scheepvaartvoorzieningen in het oosten van ons land waren dringend toe aan een opknap- of moderniseringsbeurt. Zo was de overnachtingshaven voor binnenscheepvaart in Lobith sterk verouderd, had de overnachtingshaven in Haaften behoefte aan het verbeteren van de bestaande afmeervoorzieningen, stond de damwand van de voorsluis in Eefde op het punt van bezwijken en was de afmeervoorziening bij steunpunt Schipbrug sterk verouderd.

Bijzonderheden

De faciliteitensteiger die we in de overnachtingshaven van Lobith aanlegden, is een van de grootste drijvende afmeervoorzieningen in ons land.

project scheepvaartvoorzieningen aanleg grootste drijvende afmeervoorziening

De opdracht

Opdrachtgever Rijkswaterstaat Oost-Nederland vroeg ons de nodige moderniseringen uit te voeren aan vier scheepsvaartvoorzieningen: Overnachtingshaven Lobith, overnachtingshaven Haaften, voorsluis Eefde en steunpunt Schipbrug.

Uitdagingen

Om meer ruimte te creëren in de voorsluis van Eefde moest de damwand landinwaarts worden geplaatst. Dat was een grote technische uitdaging door de aanwezigheid van veel kabels, leidingen en ankerstangen in de ondergrond. Bovendien moesten we ervoor zorgen dat de scheepvaart zo min mogelijk hinder ondervond.

project scheepvaartvoorziening

Onze aanpak

Als hoofdaannemer waren we voor dit project verantwoordelijk voor het hele traject, van ontwerp tot en met het af- en opleveren. Ook verzorgden we de benodigde vergunningen t.b.v. de nodige conditionerende onderzoeken op het vlak van archeologie, flora en fauna en NGE’s (Niet Gesprongen Explosieven).

 

Lobith

De sterk verouderde overnachtingshaven in Lobith hebben we verdiept. Daarbij hebben we de taludverdediging vervangen en uitgebreid, de haveningang verbreed en alle afmeervoorzieningen vernieuwd. De faciliteitensteiger die we hier realiseerden is een bijzondere constructie en behoort tot de grootste drijvende afmeervoorzieningen in Nederland.

 

Haaften

De vier afmeervoorzieningen in de overnachtingshaven van Haaften hebben we verlengd, zodat er nu schepen tot een lengte van 135 m kunnen afmeren. Deze haven is ruim 20 meter diep, zodat we palen van ruim 50 meter lang en een doorsnede van 1,80 meter moesten plaatsen. Ook hebben we de haveningang verbreed, zodat schippers bij hoge waterstanden nu veiliger en vlotter in- en uit kunnen varen.

 

Eefde

De damwand van de voorsluis in Eefde, daterend uit 1931, stond op het punt om te bezwijken, zodat de voorsluis niet goed meer functioneerde. Om meer ruimte te creëren in de voorsluis hebben we de damwand zo’n 6 meter landinwaarts geplaatst. Door de aanwezigheid van veel kabels, leidingen en ankerstangen in de ondergrond was dat een fikse technische uitdaging. Bovendien mocht de scheepvaart zo min mogelijk gehinderd worden: we hadden maximaal 6 SLOTS (weekendafsluitingen) tot onze beschikking om het werk uit te voeren.

 

Steunpunt Schipbrug

In deze kleine haven, waar dienstschepen van RWS afmeren, hebben we de sterk verouderde drijvende afmeervoorziening compleet gerenoveerd.

Samenwerking

Bij Vissers Ploegmakers geloven we sterk in samenwerken en partnerschap met opdrachtgevers, de omgeving, leveranciers en onderaannemers. Ook in het geval van contractvormen waarbij we bijvoorbeeld níet het ontwerp of omgevingsmanagement voor onze rekening nemen, denken we graag met alle partijen mee. Vaak werken we in Bouwteams, die garant staan voor een optimale co-creatie en waarmee we projecten beter, efficiënter, slimmer, sneller en vaak ook goedkoper aanvliegen en realiseren.

brian kerkhof

Meer weten over dit project?

Gerelateerde projecten

Ons portfolio bevat verschillende projecten die wat inzet van specialiteiten en expertises betreft een overeenkomst hebben met bovenstaand project. Neem gerust een kijkje in ons uitgebreide portfolio.

Geluidsscherm Nistelrode

Gemeente Bernheze - 2020

Groot onderhoud Peelkanalen

Waterschap Aa en Maas - 2021-2022

Herinrichting historische waterweg De Vliet in Roosendaal

Gemeente Roosendaal - 2018-2021

Herinrichting Lage Loswal ’t Bat in Venlo

Gemeente Venlo - 2019-2021