Herinrichting Lage Loswal
’t Bat in Venlo

Gemeente Venlo – 2019-2021

Locatie

Venlo

Contractvorm

RAW-bestek

Samenvatting

We hebben de Lage Loswal aan de Maas in Venlo opnieuw ingericht, waarbij we ook de promenade weer op een mooie manier verbonden met het stadscentrum. Voorzichtigheid was geboden, omdat gedurende de Tweede Wereldoorlog Venlo meerdere malen is gebombardeerd. Zo ook de brug over de Maas, die vlakbij de projectlocatie ligt. De kans op NGE’s in de bodem was dus reëel.

Lees verder om te zien hoe we dat hebben aangepakt.

Het vraagstuk

De locatie ’t Bat aan de Maas in Venlo was lange tijd in gebruik als lage loswal. Ook lag er op deze plek een wat desolate en vervallen parkeerterrein. De gemeente Venlo wilde de locatie door middel van een trappartij naar het centrum en de promenade langs het water weer optimaal verbinden met de stad Venlo én de Maas. Ook werd een riviercruiseterminal in het plan opgenomen, zodat Venlo in kon haken op de groeiende riviercruisemarkt. Een aantrekkelijke, historische, groene en robuuste parkachtige locatie aan de Maas was daarvoor wenselijk.  

Bijzonderheden

Tijdens de werkzaamheden moesten we serieus rekening houden met de aanwezigheid van Ontplofbare Oorlogsresten.

vissers ploegmakers project lage loswal venlo riviercruiseschepen

De opdracht

De gemeente Venlo gaf ons de opdracht om de Lage Loswal aan de Maas opnieuw in te richten.

Uitdagingen

Gedurende de Tweede Wereldoorlog is Venlo meerdere malen gebombardeerd. Zo ook de brug over de Maas, die slechts op een paar honderd meter van de projectlocatie ligt. Het was dus niet uit te sluiten dat we op het werkterrein Ontplofbare Oorlogsresten aan zouden kunnen treffen.

project lage loswal venlo

Onze aanpak

Gezien de mogelijke aanwezigheid van explosieven voerden we de werkzaamheden uit volgens het WSCS-OCE protocol. Daarvoor detecteerden we de land- en waterbodem, begeleid door gecertificeerde duikers, en zetten we beveiligd materieel in bij de werkzaamheden aan de waterbodem.

We vormden de bestaande loswal om tot een moderne afmeerkade van 250 meter lang, voorzien van een betonnen deksloof, bolders en nieuwe damwanden. Nu kunnen hier onder meer riviercruiseschepen met een lengte van 135 meter en de MaasHopper, een catamaran voor tweehonderd passagiers, afmeren. Daarnaast maakt het huidige parkeerterrein plaats voor een evenemententerrein voorzien van natuursteenverharding, betonnen tribune-elementen en een waterspeelplek voor kinderen. Het geheel is met behulp van groenaanplant aangekleed.

Samenwerking

Bij Vissers Ploegmakers geloven we sterk in samenwerken en partnerschap met opdrachtgevers, de omgeving, leveranciers en onderaannemers. Ook in het geval van traditionele contractvormen, waarbij we bijvoorbeeld niet het ontwerp of het omgevingsmanagement voor onze rekening nemen, denken we graag met alle partijen mee. Vaak werken we in Bouwteams, die garant staan voor een optimale co-creatie en waarmee we projecten beter, efficiënter, slimmer, sneller en vaak ook goedkoper kunnen aanvliegen en realiseren. Bij dit project zochten we de nauwe samenwerking op met opdrachtgever Gemeente Venlo en andere partners.

luke van den bosch

Meer weten over dit project?

Luke van den Bosch

lvdbosch@vissersploegmakers.nl

Gerelateerde projecten

Ons portfolio bevat verschillende projecten die wat inzet van specialiteiten en expertises betreft een overeenkomst hebben met bovenstaand project. Neem gerust een kijkje in ons uitgebreide portfolio.

Geluidsscherm Nistelrode

Gemeente Bernheze - 2020

Werkzaamheden voor aanleg nieuwbouwwijk Hoef en Haag

Hoef en Haag CV - 2018-heden

Renovatie Scheepvaartvoorzieningen Oost-Nederland

Rijkswaterstaat - 2016-2018

Herinrichting driemanspolder tot nieuwe driemanspolder

Hoogheemraadschap Rijnland - 2017-2022