Herinrichting historische waterweg
De Vliet in Roosendaal

Gemeente Roosendaal – 2018-2021

Locatie

Roosendaal

Contractvorm

RAW-bestek

Samenvatting

In verband met de aanleg van de woonwijk Stadsoevers in Roosendaal hebben we de historische waterweg De Vliet opnieuw ingericht. Om dit alles mogelijk te maken moesten we enkele bestaande kademuren verwijderen en vervangen door nieuwe. En we hebben een bijzondere brug – een zogenaamde rolbrug – ontworpen en gerealiseerd. Een technische uitdaging.

Lees verder om te zien hoe we dat hebben aangepakt.

Het vraagstuk

Bij de ontwikkeling van een nieuwe woonwijk komt heel wat kijken, zeker als deze aan het water is gelegen. Dat gold zeker ook voor de komst van de woonwijk Stadsoevers in Roosendaal, een wijk die centraal ligt tussen het oude centrum, het centraal station en de aanrijroutes. Met de ontwikkeling van de wijk was het zaak de historische waterweg De Vliet opnieuw in te richten en moest de wijk een optimale ontsluiting krijgen.

Bijzonderheden

Voor de ontsluiting van woonwijk Stadsoevers in Roosendaal was een brug voor langzaam verkeer nodig. Het bijzondere aan de brug is dat deze in horizontale richting openschuift, wanneer grote boten de brug passeren.

vissers ploegmakers project roosendaalse vliet kademuur

De opdracht

De gemeente Roosendaal vroeg ons om De Vliet volledig opnieuw in te richten.

Uitdagingen

Voor dit project was het noodzakelijk enkele bestaande kademuren te verwijderen en te vervangen door nieuwe. Een technische uitdaging hierbij was onder andere de toepassing van hoogwaardig in het werk gestort beton en het aanbrengen van speciale hangschorten. Deze hangschorten zijn vanuit architectonisch oogpunt voorzien van verschillende structuren.

project roosendaalse vliet

Onze aanpak

Voor de inrichting van De Vliet vergrootten we de zwaaikom, om zo een waterplein te creëren. Dit waterplein hebben we voorzien van aanlegmogelijkheden en een ‘luie’ trap voor recreanten (een trap die minder steil is door de kleine optrede en grote aantrede).  Bij de Westelijke Havendijk plaatsten we een nieuwe damwand en werden de bestaande kademuren verwijderd. Langs het water richtten we een bordes in dat door middel van een talud is aangesloten op de Westelijke Havendijk. Aan de Oostelijke Havendijk vervingen we de kademuur, waarbij we de voordamwand behielden en het bordes en de weg opnieuw inrichtten.

De Oostelijke en Westelijke Havendijk verbonden we met elkaar door de bouw van een brug voor langzaam verkeer, met als doel de nieuwe wijk optimaal te ontsluiten voor verkeer van en naar het station. De rijbanen van de Oostelijke en Westelijke havendijk richtten we in als verblijfsstraten, waarbij auto’s ’te gast’ zijn.

Op de locatie waar de wijk Stadsoevers en het waterplein van de Vliet werden gerealiseerd lag voorheen een oud industrieterrein. Voordat we met de werkzaamheden startten moesten we daardoor eerst de aanwezige bodem- en grondwaterverontreinigingen saneren. Omdat de verwachting was dat er in de bodem diverse Ontplofbare Oorlogsresten zouden kunnen liggen, moesten we bovendien door middel van gedegen bureauonderzoek en detectie in het veld eerst verdachte objecten opsporen en verwijderen.

Samenwerking

Bij Vissers Ploegmakers geloven we sterk in samenwerken en partnerschap met opdrachtgevers, de omgeving, leveranciers en onderaannemers. Ook in het geval van traditionele contractvormen, waarbij we bijvoorbeeld niet het ontwerp of het omgevingsmanagement voor onze rekening nemen, denken we graag met alle partijen mee. Vaak werken we in Bouwteams, die garant staan voor een optimale co-creatie en waarmee we projecten beter, efficiënter, slimmer, sneller en vaak ook goedkoper kunnen aanvliegen en realiseren. Bij dit project zochten we de nauwe samenwerking op met opdrachtgever Gemeente Roosendaal en andere partners.

dirk ploegmakers

Meer weten over dit project?

Gerelateerde projecten

Ons portfolio bevat verschillende projecten die wat inzet van specialiteiten en expertises betreft een overeenkomst hebben met bovenstaand project. Neem gerust een kijkje in ons uitgebreide portfolio.

Geluidsscherm Nistelrode

Gemeente Bernheze - 2020

Werkzaamheden voor aanleg nieuwbouwwijk Hoef en Haag

Hoef en Haag CV - 2018-heden

Renovatie Scheepvaartvoorzieningen Oost-Nederland

Rijkswaterstaat - 2016-2018

Herinrichting driemanspolder tot nieuwe driemanspolder

Hoogheemraadschap Rijnland - 2017-2022