Prioritaire dijkversterkingen
Noord-Limburg

Waterschap Limburg – 2017-2020

Locatie

Mook, Afferden, Bergen-Aijen

Contractvorm

UAV-GC (Design & Construct)

Samenvatting

Na onze aanpak van de dijken in de dorpen Mook, Afferden en Bergen-Aijen voldoen ze weer aan de geldende veiligheidsnorm 1/250, waarbij dijken maar eens in de 250 jaar mogen overstromen. Bij dit project namen we ook het ontwerp en het omgevingsmanagement voor onze rekening.

Lees verder om te zien hoe we dat hebben aangepakt.

Het vraagstuk

Een deel van de dijken in het beheersgebied van Waterschap Limburg voldeed niet langer aan de gestelde veiligheidsnormen. Het waterschap wilde dan ook dat vóór 2020 alle dijken voldoen aan veiligheidsnorm 1/250, waarbij overstromingen maar eens in de 250 jaar mogen optreden. Vissers Ploegmakers mocht aan de slag op ‘perceel 1’, het gebied bestaande uit de dorpen Mook, Afferden en Bergen-Aijen.

vissers ploegmakers project dijkversterking mook omgevingsmanagement

De opdracht

Wij werden door het waterschap gevraagd om de betreffende dijken in de dorpen Mook, Afferden en Bergen-Aijen grondig aan te pakken, zodat ze weer voldoen aan de geldende veiligheidsnorm. Ook werd ons gevraagd het omgevingsmanagement voor onze rekening te nemen.

Onze aanpak: Mook

In Mook bestaat de waterkering deels uit een harde kering en deels uit een groene kering. De groene kering was op verschillende punten afgekeurd, waarbij per dijkvak verschillende faalmechanismen aan de orde waren, variërend van piping en heave tot te steile taluds. Door verflauwing van de taluds en het aanbrengen van klei wisten we deze faalmechanismen op te heffen.

De harde kering bestaat deels uit een keermuur en deels uit een bestaande erftoegangsweg. De keermuur voldeed niet aan de hoogte en was niet stabiel genoeg. Tegelijk was de wegconstructie niet voldoende stabiel om te voldoen aan de veiligheidsnorm. We vervingen de keermuur, inclusief de ondergrondse fundatie en brachten een type 1 constructie aan in de erftoegangsweg, zodat de kering nu weer up-to-date is.

Onze aanpak: Afferden

De dijk bij Afferden bestaat geheel uit een groene kering. Deze dijk was afgekeurd op zijn macrostabiliteit. Door de bestaande taluds te verflauwen konden we de gewenste stabiliteit weer behalen. Op de dijk staan diverse bomen, die gehandhaafd moesten blijven. Ook op deze locatie verkregen we weer de gewenste stabiliteit door het toepassen van structuurmatten.

Onze aanpak: Bergen - Aijen

De dijk rondom Bergen en Aijen was te laag. Dat losten we op door de dijk op te hogen volgens een standaardprofiel en een voorlandverbetering ter voorkoming van piping toe te passen.

Samenwerking

Een goede samenwerking met alle partijen en stakeholders is essentieel voor het succesvol verlopen van een project. Voor dit project namen we ook het omgevingsmanagement voor onze rekening. We betrokken de buurt en belanghebbenden bij het ontwerp en informeerden hen tijdens de uitvoering. Een ander belangrijk onderdeel is de conditionering van het werk. Daarvoor verlegden we diverse kabels en leidingen, vroegen we de benodigde vergunningen aan en stemden we de werkzaamheden af op aanwezige flora en fauna, archeologische waarden en mogelijke explosieven in de bodem.

brian kerkhof

Meer weten over dit project?

Gerelateerde projecten

Ons portfolio bevat verschillende projecten die wat inzet van specialiteiten en expertises betreft een overeenkomst hebben met bovenstaand project. Neem gerust een kijkje in ons uitgebreide portfolio.

Geluidsscherm Nistelrode

Gemeente Bernheze - 2020

Herinrichting driemanspolder tot nieuwe driemanspolder

Hoogheemraadschap Rijnland - 2017-2022

Dijkverbetering Eemdijk-Zuid

Waterschap Vallei en Veluwe - 2015-2018

Kade De Gruyter Fabriek

Gemeente ‘s-Hertogenbosch - 2021