kade De Gruyter Fabriek

Gemeente ‘s-Hertogenbosch – 2021

Locatie

Den Bosch, Veemarktkade

Contractvorm

Bouwteam

Samenvatting

Behalve dat we kade bij de De Gruyter Fabriek, daterend uit 1937, hebben versterkt en vernieuwd, namen we er tegelijk een recreatieve zone in op. De grootste uitdaging lag in het bewaren van het oude karakter, waarbij de kade tegelijk robuust en toekomstbestendig moest worden. Ook de befaamde ‘Kiet van Piet’, een oud gashuisje, moesten we integreren in het plan.

Lees verder om te zien hoe we dat hebben aangepakt.

Het vraagstuk

De De Gruyter Fabriek is inmiddels uitgegroeid tot dé culturele hotspot van Den Bosch, met de ‘grootste bundeling van creatieve ondernemers en kunstenaars in Brabant’. Het prachtige, monumentale erfgoed biedt plaats aan zo’n tweehonderd ondernemers en dagelijks werken er tussen de duizend en 1250 mensen. Waarmee de gebruiker van het gebouw als belangrijke stakeholder in dit project gezien mag worden. Uit onderzoek bleek dat de kade parallel aan de fabriek in hele slechte staat was. Zo slecht, dat de kade inmiddels was afgezet en er zelfs geen personen meer op mochten. Dit had uiteraard alles te maken met de leeftijd van de constructie.

Bijzonderheden

Bij de aanpak en herinrichting van de kade bij de De Gruyter Fabriek was het de bedoeling dat het oude gashuisje op de kade, in de volksmond beter bekend als ‘De Kiet van Piet’, bewaard zou blijven en zou worden geïntegreerd in het plan. Behalve dat we de kade, daterend uit 1937, hebben versterkt en vernieuwd, hebben we er tegelijk een recreatieve zone in opgenomen. Twee vliegen in één klap dus!

vissers ploegmakers project kade gruyterfabriek herstel

De opdracht

Samen met de gemeente zijn we vanaf december 2020 gaan bekijken wat we het best kunnen doen om het probleem op te lossen. Een deel van de kade moest daarbij in ieder geval in oorspronkelijke staat worden behouden, net als het oude monumentale gashuisje op de kade, ‘De Kiet van Piet’. Daarnaast was het de bedoeling dat een deel van de kade ingericht zou worden als recreatief gebied.

Uitdagingen

De grootste uitdaging lag in het behouden van het oude karakter, waarbij de kade tegelijk robuust en toekomstbestendig moest worden. Daarbij moest de omgeving zo min mogelijk overlast ondervinden van de werkzaamheden en moesten de parkeerplaatsen bij het complex bereikbaar blijven.

project kade gruyterfabriek

Onze aanpak

We zijn gestart met het slopen van een groot deel van de kade. Dat hebben we gedaan vanaf de oever. Al het vrijkomende materiaal werd afgevoerd over het water. Zo zou de omgeving er zo min mogelijk last van hebben én het is ook nog eens beter uit milieuoogpunt. Het hele stuk van de kade dat behouden moest blijven hebben we volledig gerenoveerd. Deze kade is in principe een betonnen steiger die op diverse plaatsen flink aan rot onderhevig was. Op sommige plekken zelfs compleet met gaten. Ook het wapeningsijzer was door de jaren heen flink verroest.

Vanaf de onderzijde zijn we alles gaan stralen, zodat de loszittende delen er vanaf konden vallen. Ook hebben we de wapening volledig hersteld en de beschadigingen aan het beton opnieuw aangesmeerd. Aan de zijde van het gesloopte deel van de kade is het talud verder afgewerkt met klei, omdat daar eventueel ook hoogwater kan optreden. Ook de klei werd via het water aangevoerd. Tegelijk hebben we het stuk natuurvriendelijk aangeplant en er twee verlaagde plateaus met zitjes in gemaakt, waar mensen kunnen recreëren. Zo is de kade niet alleen veilig en toekomstbestendig, maar daarbij nu ook nog eens flink verfraaid.

Samenwerking

Bij Vissers Ploegmakers geloven we sterk in samenwerken en partnerschap met opdrachtgevers, de omgeving, leveranciers en onderaannemers. Ook in het geval van traditionele contractvormen, waarbij we bijvoorbeeld niet het ontwerp of het omgevingsmanagement voor onze rekening nemen, denken we graag met alle partijen mee. Vaak werken we in Bouwteams, die garant staan voor een optimale co-creatie en waarmee we projecten beter, efficiënter, slimmer, sneller en vaak ook goedkoper kunnen aanvliegen en realiseren. Bij dit project werkten we als Bouwteam erg prettig samen met de gemeente ’s-Hertogenbosch. Door de korte lijnen en snelle communicatie liep het proces erg soepel en konden wensen en ideeën direct worden besproken.

mark dinnissen

Meer weten over dit project?

Gerelateerde projecten

Ons portfolio bevat verschillende projecten die wat inzet van specialiteiten en expertises betreft een overeenkomst hebben met bovenstaand project. Neem gerust een kijkje in ons uitgebreide portfolio.

Geluidsscherm Nistelrode

Gemeente Bernheze - 2020

Werkzaamheden voor aanleg nieuwbouwwijk Hoef en Haag

Hoef en Haag CV - 2018-heden

Renovatie Scheepvaartvoorzieningen Oost-Nederland

Rijkswaterstaat - 2016-2018

Herinrichting driemanspolder tot nieuwe driemanspolder

Hoogheemraadschap Rijnland - 2017-2022