Herinrichting Driemanspolder tot
Nieuwe Driemanspolder

Hoogheemraadschap Rijnland – 2017-2022

Locatie

Zoetermeer

Contractvorm

UAV-GC (Design & Construct)

Samenvatting

In opdracht van het Hoogheemraadschap Rijnland hebben we de Nieuwe Driemanspolder tussen Zoetermeer, Den Haag en Leidschendam-Voorburg opnieuw ingericht tot een natuur- en waterbergingsgebied. De werkzaamheden vonden plaats in en in de nabijheid van kwetsbare weidevogelgebieden en woningen. Een extra uitdaging.

Lees verder om te zien hoe we dat hebben aangepakt.

Het vraagstuk

De Nieuwe Driemanspolder (voorheen Driemanspolder) tussen Zoetermeer, Den Haag en Leidschendam-Voorburg was tot 2017 een agrarische polder. Om bij extreme hoeveelheden neerslag in de toekomst overtollig water op te kunnen vangen wilde het Hoogheemraadschap Rijnland de polder opnieuw inrichten tot een natuur- en waterbergingsgebied met mogelijkheden tot piekberging. Een prachtig meerjarenproject voor Vissers Ploegmakers.

Bijzonderheden

Bij de uitvoering van dit project hebben we trillingsarme technieken ingezet om schade aan bestaande objecten te voorkomen. Voor dit integrale project namen we het ontwerp, de uitvoering en het omgevingsmanagement voor onze rekening.

driemanspolder stompwijk

De opdracht

Richt de Driemanspolder opnieuw in tot een waterbergingsgebied met een buffer voor het opvangen van 2.000.000 m3 water, zodat het waterpeil ter plekke anderhalve meter kan stijgen. Combineer dit met een natuur- en recreatiegebied van 350 hectare groot, compleet met kunstwerken, kades en verschillende recreatieve paden, zodat ook de gemeente Zoetermeer en de provincie Zuid-Holland hun doelstellingen kunnen verwezenlijken.

Uitdagingen

De werkzaamheden vonden plaats in en in de nabijheid van kwetsbare weidevogelgebieden. Behalve dat moesten we rekening houden met kwetsbare objecten in de omgeving, zoals woningen.

project driemanspolder

Onze aanpak

Om schade aan de kwetsbare objecten in het projectgebied te voorkomen en de overlast voor de nabijgelegen weidevogelgebieden zoveel mogelijk te beperken, maakten we gebruik van speciale trillingsarme technieken.

We verlegden kabels en leidingen en verzorgden de coördinatie rondom de flora en fauna, archeologie en bodemverontreiniging. Daarbij voerden we het noodzakelijke grondwerk uit, zoals de aanleg van kades. We legden paden aan voor onderhoud, wandelaars, fietsers en ruiters, maar ook de groenvoorzieningen, wegen en meer dan 100 kunstwerken, waaronder bruggen, aquaducten, in- en uitlaatwerken, duikers en uitzichtpunten.

Samenwerking

Een goede samenwerking en communicatie waren essentieel bij dit project. Gedurende de uitvoering communiceerden we dan ook uitgebreid met de ongeveer 2.000 huishoudens in de omgeving. Daarvoor verzorgden we rondleidingen en richtten we een informatiecentrum in. Tijdens participatiesessies stemden we bovendien diverse onderwerpen af met de betrokken bewoners en verschillende belangenorganisaties.

brian kerkhof

Meer weten over dit project?

Gerelateerde projecten

Ons portfolio bevat verschillende projecten die wat inzet van specialiteiten en expertises betreft een overeenkomst hebben met bovenstaand project. Neem gerust een kijkje in ons uitgebreide portfolio.

Optimalisatie hoofdstelsel wateraanvoer Peelkanalen

Waterschap Limburg - 2022-2023

Herinrichting historische waterweg De Vliet in Roosendaal

Gemeente Roosendaal - 2018-2021

Integrale aanpak Hertogswetering – Roode Wetering

Waterschap Aa en Maas - 2020-2021

Realisatie Blauwe Poort

Waterschap Aa en Maas - 2018