Dijkverbetering Eemdijk-Zuid

Waterschap Vallei en Veluwe – 2015-2018

Locatie

Eemdijk

Contractvorm

UAV-GC (Design & Construct)

Samenvatting

De dijken langs de Eem en de Zuidelijke Randmeren bij Eemdijk waren dringend toe aan een opknapbeurt. Behalve de dijkverbetering gaven we het gebied direct een flinke kwaliteitsimpuls. Veel bestaande dijken liggen letterlijk in de achtertuin van omwonenden, een extra uitdaging voor ons wat ontwerp, communicatie én werkzaamheden betrof.

Lees verder om te zien hoe we dat hebben aangepakt.

Het vraagstuk

Willen we droge voeten houden, nu en in de nabije toekomst, dan zullen we ervoor moeten zorgen dat onze dijken op orde zijn. Zeker gezien de huidige klimaatontwikkelingen. Zo was de dijk langs de Eem en de Zuidelijke Randmeren toe aan een grondige opknapbeurt. Een prachtig project voor Vissers Ploegmakers.

Bijzonderheden

De bestaande dijk ter plekke loopt op veel plaatsen letterlijk door de achtertuin van omwonenden, wat de impact van het project voor de bewoners erg groot maakt.

vissers ploegmakers project kwaliteitsimpuls eemdijk

De opdracht

Verbeter de dijken langs de Eem en de Zuidelijke Randmeren, maar kijk daarbij ook naar een kwaliteitsimpuls voor het gebied op en rond de dijken.

Uitdagingen

De bestaande dijk is op veel plaatsen letterlijk in de achtertuin van omwonenden gebouwd. Dat maakt de impact van het project op de bewoners erg groot. Voor ons betekende het dat er specifieke eisen aan het ontwerp én de werkzaamheden werden gesteld.

project eemdijk

Onze aanpak

Voor dit project tekende Vissers Ploegmakers behalve voor de uitvoering ook voor het ontwerp (Design & Construct) en het omgevingsmanagement (conditionerende onderzoeken, aanvraag vergunningen, communicatie met de omgeving). Om bewoners te betrekken organiseerden we meerdere keukentafelgesprekken, zodat we het ontwerp en de werkzaamheden uitvoerig met hen konden bespreken. Deze gesprekken gaven ons direct de juiste input voor de ontwerpfase. Zo keken we telkens naar de meest geschikte oplossing voor de dijkverbetering. Niet alleen met oog voor de technische invulling, maar ook met veel aandacht voor de impact op de omgeving.

De uiteindelijke dijkverbetering realiseerden we door een combinatie van grond- en constructieve oplossingen. Voor de grondoplossing pasten we onder andere aanberming, kruinverhoging en taludverflauwing toe. Wat de constructieve oplossingen betreft, daarbij maakten we gebruik van verankerde damwanden.
Naast het verbeteren van de dijken werd ons ook gevraagd om de omringende natuur van een kwaliteitsimpuls te voorzien. Zo dempten we een deel van de Melmplas, een voormalig zandwinningsgebied. Op deze manier vormden we de plas om tot een nat weidegebied, dat nu onderdeel uitmaakt van natuurgebied De Slaag. Dit alles geeft het project een extra dimensie.

Samenwerking

Bij Vissers Ploegmakers geloven we sterk in samenwerken en partnerschap met opdrachtgevers, de omgeving, leveranciers en onderaannemers. Ook in het geval van traditionele contractvormen, waarbij we bijvoorbeeld niet het ontwerp of het omgevingsmanagement voor onze rekening nemen, denken we graag met alle partijen mee. Vaak werken we in Bouwteams, die garant staan voor een optimale co-creatie en waarmee we projecten beter, efficiënter, slimmer, sneller en vaak ook goedkoper kunnen aanvliegen en realiseren. Ook voor dit project zochten we de nauwe samenwerking op met opdrachtgever Waterschap Vallei en Veluwe en organiseerden we periodieke keukentafelgesprekken met de omwonenden van de projectlocatie.

brian kerkhof

Meer weten over dit project?

Gerelateerde projecten

Ons portfolio bevat verschillende projecten die wat inzet van specialiteiten en expertises betreft een overeenkomst hebben met bovenstaand project. Neem gerust een kijkje in ons uitgebreide portfolio.

Herinrichting driemanspolder tot nieuwe driemanspolder

Hoogheemraadschap Rijnland - 2017-2022

Optimalisatie hoofdstelsel wateraanvoer Peelkanalen

Waterschap Limburg - 2022-2023

Bescherming tegen hoogwater Venlo

Gemeente Venlo, Waterschap Limburg - juli 2021

Prioritaire dijkversterkingen Noord-Limburg

Waterschap Limburg - 2017-2020