Realisatie Blauwe Poort

Waterschap Aa en Maas – 2018

Locatie

Beek en Donk

Contractvorm

RAW-bestek

Samenvatting

In het kader van het project Blauwe Poort in de gemeente Laarbeek realiseerden we een piekberging en een waterhouderij. Deze waterberging was nodig om wateroverlast in het gebied tegen te gaan. De provinciale weg N279, die het aanvoertracé naar de piekberging kruist, mocht daarbij niet worden afgesloten en weggebruikers mochten geen hinder ondervinden.

Lees verder om te zien hoe we dat hebben aangepakt.

Het vraagstuk

’Blauwe Poort Laarbeek’ verwijst naar de gemeente Laarbeek als waterpoort van de Peel. In dit project richt Waterschap Aa en Maas een deel van de Aa, Snelleloop en de Boerdonkse Aa opnieuw in; een combinatie van verschillende werkzaamheden op het vlak van natuur, waterbeheer, recreatie en cultuurhistorie. Met het project speelt het waterschap in op de klimaatveranderingen en de waterberging die nodig is om toekomstige wateroverlast in het gebied tegen te gaan. Fase 1 van het project bestond uit de realisatie van een innovatieve waterberging en waterhouderij. Werk aan de winkel voor Vissers Ploegmakers!

Bijzonderheden

Met het innovatieve project Blauwe Poort in Beek en Donk wordt maximaal ingespeeld op de klimaatveranderingen.

vissers ploegmakers project blauwe poort waterhouderij

De opdracht

Van Waterschap Aa en Maas kregen we de opdracht om ten behoeve van het project Blauwe Poort een piekberging en waterhouderij te realiseren. De waterberging is nodig om (toekomstige) wateroverlast in het gebied tegen te gaan.

Uitdagingen

De provinciale weg N279 kruist het aanvoertracé naar de piekberging. Door de aanleg van een sifon onder de provinciale weg door losten we dit knelpunt op. Een uitgedachte aanpak zorgde er tegelijk voor dat de weg niet afgesloten hoefde te worden en weggebruikers geen hinder ondervonden.

project blauwe poort

Onze aanpak

We realiseerden een waterberging met een capaciteit van ongeveer 25.000 m3. Naast deze waterberging ter voorkoming van wateroverlast zorgden we ook voor een ‘waterhouderij’ als seizoensberging.

Hiermee wordt water vastgehouden voor benutting in droge perioden. Een belangrijke ontwikkeling, want het is de verwachting dat klimaatverandering zal leiden tot een toename van droge perioden en waterschaarste. De waterhouderij realiseerden we door middel van de aanleg van kades, het aanbrengen van een waterdichte laag in de ondergrond en een stelsel van watergangen met diverse kunstwerken, zoals vijf stuwen, een in- en uitlaatconstructie en een sifon onder de provinciale weg N279.

Samenwerking

Bij Vissers Ploegmakers geloven we sterk in samenwerken en partnerschap met opdrachtgevers, de omgeving, leveranciers en onderaannemers. Ook in het geval van traditionele contractvormen, waarbij we bijvoorbeeld niet het ontwerp of het omgevingsmanagement voor onze rekening nemen, denken we graag met alle partijen mee. Vaak werken we in Bouwteams, die garant staan voor een optimale co-creatie en waarmee we projecten beter, efficiënter, slimmer, sneller en vaak ook goedkoper kunnen aanvliegen en realiseren. Voor het project Blauwe Poort mogen we terugkijken op een fijne en nauwe samenwerking met Waterschap Aa en Maas en andere betrokken partners. 

stijn ploegmakers

Meer weten over dit project?

Gerelateerde projecten

Ons portfolio bevat verschillende projecten die wat inzet van specialiteiten en expertises betreft een overeenkomst hebben met bovenstaand project. Neem gerust een kijkje in ons uitgebreide portfolio.

Herstel Caumerbeek Heerlen

Waterschap Limburg - 2021-2022

Verbetering Lollebeek en Castenrayse Vennen

Waterschap Limburg - 2021-2022

Ontwikkelen natte natuurparel de Vloeiweide en beekherstel

Waterschap Brabantse Delta - 2022

Uitbreiding natuurgebied ‘t Hurkske

Gemeente Meierijstad - 2022