Werkzaamheden voor aanleg nieuwbouwwijk Hoef en Haag

Hoef en Haag CV – 2018-heden

Locatie

Hoef en Haag Vianen

Contractvorm

Bouwteam

Samenvatting

Om de bouw van nieuwbouwwijk Hoef en Haag tussen Vianen en Hagestein mogelijk te maken, hebben we het gebied bouw- en woonrijp gemaakt. Bijvoorbeeld door de aanleg van duikerbruggen en kademuren. Daarbij moesten we extra aandacht besteden aan de ondergrond in het gebied, die een slechte draagkracht heeft.

Lees verder om te zien hoe we dat hebben aangepakt.

Het vraagstuk

Tussen Vianen en Hagestein, in een prachtige groene omgeving aan de Lek, verrijst de nieuwbouwwijk Hoef en Haag. In de deelgebieden Het Lint, De Erven en Het Dorpshart komen zo’n 1800 woningen. Ieder deel van Hoef en Haag heeft zijn eigen karakter en het woningaanbod is zeer divers, van een eengezinshuis tot een vrijstaand geschakelde woning én alles ertussenin. Om de bouw van al dat moois mogelijk te maken moesten er heel wat werkzaamheden worden verricht. Ook door Vissers Ploegmakers!

project hoef en haag slechte draagkracht

De opdracht

Voer alle noodzakelijke werkzaamheden uit ter voorbereiding van de aanleg van nieuwbouwwijk Hoef en Haag.

Uitdagingen

De ondergrond in het gebied heeft een slechte draagkracht, wat vroeg om extra aandacht.

project hoef en haag grondverzet

Onze aanpak

Voor de ontwikkelingslocatie hebben we een hele reeks aan verschillende werkzaamheden uitgevoerd om de aanleg van de nieuwbouwwijk Hoef en Haag mogelijk te maken. Zo hebben we onder meer meanders en grote waterpartijen aangelegd, waarvoor veel grondverzet gedaan moest worden.

Om de slechte draagkracht in het gebied aan te pakken hebben we voorbelastingen aangelegd. Die voorbelastingen zorgen voor het inklinken van de ondergrond, zodat er daarna rioleringen, wegen en huizen aangelegd en gebouwd kunnen worden. Ook hebben we de rioleringen, rioolgemalen en verhardingen gerealiseerd, zodat de nieuwe woningen kunnen worden aangesloten op het rioleringsstelsel en goed en veilig bereikbaar zijn. Bovendien hebben we kademuren en bruggen aangelegd, die de wijkdelen hun karakteristieke uiterlijk verlenen. De kademuren bestaan uit verankerde damwanden, betonschorten en metselstenen.

Samenwerking

Bij Vissers Ploegmakers werken we vaak in Bouwteams, die garant staan voor een optimale co-creatie en waarmee we projecten beter, efficiënter, slimmer, sneller en vaak ook goedkoper kunnen aanvliegen en realiseren. Ook zo binnen dit project. Daarbij dachten we voortdurend mee met de opdrachtgever om te komen tot optimalisaties in uitvoering, bijvoorbeeld op het vlak van de grondstromen. Ook brachten we gezamenlijk verschillende ontwerpvarianten in beeld en wogen die tegen elkaar af, waarna we vervolgens de best passende oplossing konden realiseren. Een aanpak die precies past bij de manier waarop we graag samenwerken.

luke van den bosch

Meer weten over dit project?

Luke van den Bosch

lvdbosch@vissersploegmakers.nl

Gerelateerde projecten

Ons portfolio bevat verschillende projecten die wat inzet van specialiteiten en expertises betreft een overeenkomst hebben met bovenstaand project. Neem gerust een kijkje in ons uitgebreide portfolio.

Herinrichting Mgr. Zwijsenplein Kerkdriel

Gemeente Maasdriel – 2022-2023

Fietspad Dijkstraat Asten

Gemeente Asten - 2022

Werkzaamheden Boerenkamplaan Someren

Gemeente Someren - 2022

‘De Campina’ in Eindhoven wordt ‘De Caai’

BPD Bouwfonds Gebiedsontwikkeling - 2021-2022