Bescherming tegen hoogwater Venlo

Gemeente Venlo, Waterschap Limburg – juli 2021

Locatie

Venlo, Steyl en Arcen

Contractvorm

Ad hoc maatregelen

Samenvatting

Om Venlo, Steyl en Arcen in juli 2021 te beschermen tegen hoogwater namen we verschillende maatregelen. Deze moesten ad hoc, snel en adequaat worden uitgevoerd, waardoor we in korte tijd veel materieel, materiaal en mensen op de been moesten brengen. Op drie plekken tegelijk!

Lees verder om te zien hoe we dat hebben aangepakt.

Het vraagstuk

De rivier de Maas heeft in Nederland regelmatig te kampen met overtollig regen- en smeltwater vanuit het achterland Duitsland en België, waardoor overstromingen geen uitzondering zijn. Met alle gevolgen van dien. In 2021 was het weer zover. Nadat Valkenburg al voor een groot deel blank stond, dreigde hetzelfde lot weggelegd voor plaatsen als Venlo, Steyl en Arcen. Snel en adequaat ingrijpen was dus noodzakelijk, om veel Limburgers te beschermen tegen het hoogwater. Met de gedachte in het achterhoofd dat het water in Duitsland al aan meer dan honderd mensen het leven had gekost.

vissers ploegmakers project hoogwater venlo waterschap limburg

De opdracht

Bescherm Venlo, Steyl en Arcen tegen hoogwater en neem daarbij alle maatregelen die nodig en mogelijk zijn.

Uitdagingen

De beschermende maatregelen moesten ad hoc, snel en adequaat worden uitgevoerd, waardoor we in korte tijd enorm veel materieel, materiaal en mensen op de been moesten zien te brengen. Op drie plekken tegelijk! Bovendien ging het om voornamelijk stedelijk gebied, wat het werk extra bemoeilijkte.

project hoogwater venlo

Onze aanpak

Op donderdagavond werden we gebeld door de gemeente Venlo, nadat Valkenburg al flink was overstroomd en we door Waterschap Limburg al waren gevraagd om een oogje in het zeil te houden rondom de situatie in Steyl. Tot diep in de nacht zijn we in Venlo geweest om er zaken voor te bereiden, zodat we vanaf een uur of vijf in de ochtend met de eigenlijke werkzaamheden konden starten.

We begonnen met het verhogen van de dijken en kades bij de containerhaven van Venlo. In eerste instantie met de inzet van zo’n veertig tot vijftig medewerkers en enkele opleggers vol met materialen, zoals bigbags met zand, kleine zandzakken, pompen en zeil. Ook hebben we die nacht nog een zandput moeten regelen. ’s Ochtends werden we gevraagd om in Arcen in actie te komen, omdat daar de situatie uit de hand dreigde te lopen en we snel dijken en kades op moesten gaan hogen. Inclusief enkele kilometers van de provinciale weg, die we zo’n meter hebben opgehoogd met behulp van menggranulaat. Ook in Arcen brachten we zandzakken aan ter bescherming tegen het hoogwater, waarbij we hulp kregen van bewoners en meer collega’s. In de loop van de ochtend kwamen we er achter dat we zo’n dertig vrachtwagens met menggranulaat extra nodig hadden voor het ophogen van de provinciale weg, zodat we die nog snel hebben moeten regelen.
De werkzaamheden gingen door tot zaterdagochtend, waarna we de grootste problemen hadden opgelost. En zelfs meer, want bij 70% van het beschermde gebied bleken de genomen (voorzorgs)maatregelen achteraf gelukkig niet nodig. Uiteindelijk hebben we nog enkele weken moeten besteden aan het opruimen.

We mogen met recht trots zijn op het feit dat we onze opdrachtgevers hebben laten zien dat ze altijd op ons kunnen rekenen als een betrouwbare partner, ook op momenten dat je hulp, inzet en expertise op extreem korte termijn nodig zijn.

 

Samenwerking

Bij dit project werkten we nauw samen met opdrachtgevers Gemeente Venlo en Waterschap Limburg en andere betrokken partijen. Door die soepel verlopende samenwerking wisten we Venlo, Steyl en Arcen te beschermen tegen het water.

dirk ploegmakers

Meer weten over dit project?

Gerelateerde projecten

Ons portfolio bevat verschillende projecten die wat inzet van specialiteiten en expertises betreft een overeenkomst hebben met bovenstaand project. Neem gerust een kijkje in ons uitgebreide portfolio.

Renovatie Scheepvaartvoorzieningen Oost-Nederland

Rijkswaterstaat - 2016-2018

Herinrichting driemanspolder tot nieuwe driemanspolder

Hoogheemraadschap Rijnland - 2017-2022

Groot onderhoud Peelkanalen

Waterschap Aa en Maas - 2021-2022

Integrale aanpak Hertogswetering – Roode Wetering

Waterschap Aa en Maas - 2020-2021