Aanleg afvalwater-transportleiding Laarakker

Waterschap Aa en Maas – 2016-2017

Locatie

Haps-Cuijk

Contractvorm

Werkomschrijving

Samenvatting

Om de door de aanleg van bedrijventerrein Laarakker toegenomen lozing van afvalwater op het bestaande afvalwatertransportsysteem van Haps op te vangen, legden we een nieuwe afvalwatertransportleiding aan en vergrootten we de capaciteit van het leidingnetwerk. Uitdaging: Het plangebied bevindt zich in een archeologisch waardevolle omgeving en een deel van het tracé doorkruist zelfs een beschermd rijksmonument.

Lees verder om te zien hoe we dat hebben aangepakt.

Het vraagstuk

Vanwege de ontwikkeling van bedrijventerrein Laarakker zijn de lozingen op het bestaande afvalwatertransportsysteem van Haps flink toegenomen. Om deze toename te accommoderen is het wenselijk dat de capaciteit van het leidingnetwerk wordt vergroot. Een mooie opdracht voor Vissers Ploegmakers!

Bijzonderheden

Het plangebied ligt in een archeologisch waardevolle omgeving. Een deel van het tracé doorkruist zelfs een beschermd rijksmonument.

project laarakker

De opdracht

Leg een nieuwe afvalwatertransportleiding aan en vergroot de capaciteit van het leidingnetwerk, dat was de opdracht die Waterschap Aa en Maas ons gaf. Op basis van de werkomschrijving als contractvorm werden de algemene voorwaarden en de werkzaamheden vastgelegd en werden daarbij ook de specifieke materialen en gevraagde materiaaleigenschappen duidelijk omschreven.

Uitdagingen

Het plangebied bevindt zich in een archeologisch waardevolle omgeving, waarbij sommige delen een hoge of middelhoge archeologische verwachtingswaarde hebben. Een deel van het tracé doorkruist zelfs een beschermd rijksmonument.

project laarakker

Onze aanpak

Om de nieuwe afvalwatertransportleiding aan te kunnen sluiten hebben we de RWZI Land van Cuijk aangepast. Daarnaast hebben we ook het rioolgemaal in Haps aangepast en afgekoppeld. Het merendeel van de leiding brachten we aan in een open ontgraving. Daar waar het tracé een provinciale weg en afrit van de A73 kruist realiseerden we de leiding met behulp van een HDD boring.

Door een afgestemde uitvoeringsmethode, intensieve archeologische begeleiding en afstemming met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed wisten we bovendien de archeologische waarde van het plangebied te behouden. En ja, we mogen onszelf best op de borst kloppen, want het hele project werd binnen de daarvoor geplande tijd gerealiseerd.

Samenwerking

Bij Vissers Ploegmakers geloven we sterk in samenwerken en partnerschap met opdrachtgevers, de omgeving, leveranciers en onderaannemers. Ook in het geval van traditionele contractvormen, waarbij we bijvoorbeeld niet het ontwerp of het omgevingsmanagement voor onze rekening nemen, denken we graag met alle partijen mee. Vaak werken we in Bouwteams, die garant staan voor een optimale co-creatie en waarmee we projecten beter, efficiënter, slimmer, sneller en vaak ook goedkoper kunnen aanvliegen en realiseren. Bij dit project werkten we nauw en plezierig samen met Waterschap Aa en Maas en andere partners.

dirk ploegmakers

Meer weten over dit project?

Gerelateerde projecten

Ons portfolio bevat verschillende projecten die wat inzet van specialiteiten en expertises betreft een overeenkomst hebben met bovenstaand project. Neem gerust een kijkje in ons uitgebreide portfolio.

Vervangen overnamepunt Bakel door aanleg nieuw rioolgemaal

Waterschap Aa en Maas – 2023

Afvalwater Aalst-Zaltbommel

Waterschap Rivierenland - 2019-2020

Aanleg afvalwater-transportleiding Andelst-Zetten-Dodewaard

Waterschap Rivierenland - 2019-2022