Aanleg afvalwater-transport-
leiding Andelst-Zetten-Dodewaard

Waterschap Rivierenland – 2019-2022

Locatie

Andelst, Zetten en Dodewaard

Contractvorm

UAV-GC (Design & Construct)

Samenvatting

Om de zuivering van afvalwater efficiënter en duurzamer uit te kunnen voeren, legden we in Andelst, Zetten en Dodewaard nieuwe afvalwatertransportleidingen aan. Het ging hierbij om zo’n 10 km aan nieuwe persleidingen in verschillende diameters. Dat het tracé grotendeels door bestaande agrarische percelen loopt en diverse gemeentelijke-, provinciale- en rijkswegen en spoorlijnen kruist, vormde een extra uitdaging.

Lees verder om te zien hoe we dat hebben aangepakt.

Het vraagstuk

Om de zuivering van afvalwater efficiënter en duurzamer uit te kunnen voeren, wordt de afvalwaterverwerking meer en meer gecentraliseerd. Hiervoor sluit Waterschap Rivierenland kleine rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI’s) en wordt een aantal bestaande RWZI’s opgewaardeerd. Deze aanpassing betekent dat nieuwe afvalwatertransportleidingen aangelegd moeten worden. En dat is waar Vissers Ploegmakers om de hoek komt kijken.

Bijzonderheden

Voor dit project moesten we circa 10 kilometer aan persleiding aanleggen.

vissers ploegmakers project andelst zetten omgevingsmanagement

De opdracht

Van Waterschap Rivierenland kregen we de opdracht om ongeveer 10 kilometer nieuwe persleidingen aan te leggen in verschillende diameters.

Uitdagingen

Het tracé loopt grotendeels door bestaande agrarische percelen en kruist diverse gemeentelijke-, provinciale- en rijkswegen en enkele spoorlijnen.

project andelst zetten afgraven

Onze aanpak

Behalve dat we de benodigde kilometers aan persleidingen realiseerden, waren we in dit project ook verantwoordelijk voor het opstellen van het ontwerp (berekening, tekeningen e.d.) en het omgevingsmanagement. Het omgevingsmanagement omvatte onder andere de nodige onderzoeken (bodemonderzoek, Niet Gesprongen Explosieven, archeologie en F&F), aanvragen van vergunningen, afstemming met de perceeleigenaren en de bouwcommunicatie richting omgeving en stakeholders.

Samenwerking

Bij Vissers Ploegmakers geloven we sterk in samenwerken en partnerschap met opdrachtgevers, de omgeving, leveranciers en onderaannemers. Ook in het geval van traditionele contractvormen, waarbij we bijvoorbeeld niet het ontwerp en het omgevingsmanagement voor onze rekening nemen, denken we graag met alle partijen mee. Vaak werken we in Bouwteams, die garant staan voor een optimale co-creatie en waarmee we projecten beter, efficiënter, slimmer, sneller en vaak ook goedkoper kunnen aanvliegen en realiseren. Voor dit project namen we ook het omgevingsmanagement voor onze rekening, zodat we gedurende de werkzaamheden regelmatig contact onderhielden met de opdrachtgever, omwonenden en andere stakeholders en partners.

ron de mol

Meer weten over dit project?

Gerelateerde projecten

Ons portfolio bevat verschillende projecten die wat inzet van specialiteiten en expertises betreft een overeenkomst hebben met bovenstaand project. Neem gerust een kijkje in ons uitgebreide portfolio.

Vervangen overnamepunt Bakel door aanleg nieuw rioolgemaal

Waterschap Aa en Maas – 2023

Afvalwater Aalst-Zaltbommel

Waterschap Rivierenland - 2019-2020