Afvalwater Aalst-Zaltbommel

Waterschap Rivierenland – 2019-2020

Locatie

Aalst-Zaltbommel

Contractvorm

RAW-bestek

Samenvatting

In opdracht van Waterschap Rivierenland legden we de noodzakelijke persleidingen aan tussen Aalst en Zaltbommel, om zo verbindingen te creëren tussen verschillende leidingen en uiteindelijk tussen verschillende RWZI’s.

Lees verder om te zien hoe we dat hebben aangepakt.

Het vraagstuk

In Aalst nam het Waterschap een bestaande rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) uit gebruik en bouwde het een nieuw rioolgemaal. Vanaf dit rioolgemaal moest een persleiding worden aangelegd naar Zaltbommel, waar de leiding in kon prikken op een bestaande persleiding. Op die manier kon het rioolwater van rwzi Aalst naar rwzi Zaltbommel worden getransporteerd. In de laatste circa 2 km van het leidingtracé was een tweede leiding nodig. Dit betrof een persleiding van de gemeente Zaltbommel. De gemeente legde hier een nieuw persleidingstelsel aan voor de inzameling van afvalwater (veelal verontreinigd met gewasbeschermingsmiddelen) bij glastuinbouwbedrijven in de regio. Dit afvalwater wordt nu via een eigen leiding naar de rwzi Zaltbommel getransporteerd. Over de genoemde lengte van zo’n 2 kilometer zijn de leidingtracé ’s van het waterschap en de gemeente gelijk.

vissers ploegmakers project aalst zaltbommel

De opdracht

Leg de noodzakelijke persleidingen aan tussen Aalst en Zaltbommel, om de verbindingen te kunnen realiseren.

project aalst zaltbommel graven

Onze aanpak

We legden de noodzakelijke persleidingen aan door middel van open ontgravingen, door zinkers onder watergangen aan te brengen en door HDD-boringen.

Samenwerking

Bij Vissers Ploegmakers geloven we sterk in samenwerken en partnerschap met opdrachtgevers, de omgeving, leveranciers en onderaannemers. Ook in het geval van traditionele contractvormen, waarbij we bijvoorbeeld niet het ontwerp of het omgevingsmanagement voor onze rekening nemen, denken we graag met alle partijen mee. Vaak werken we in Bouwteams, die garant staan voor een optimale co-creatie en waarmee we projecten beter, efficiënter, slimmer, sneller en vaak ook goedkoper kunnen aanvliegen en realiseren.

dirk ploegmakers

Meer weten over dit project?

Gerelateerde projecten

Ons portfolio bevat verschillende projecten die wat inzet van specialiteiten en expertises betreft een overeenkomst hebben met bovenstaand project. Neem gerust een kijkje in ons uitgebreide portfolio.

Vervangen overnamepunt Bakel door aanleg nieuw rioolgemaal

Waterschap Aa en Maas – 2023

Aanleg afvalwater-transportleiding Andelst-Zetten-Dodewaard

Waterschap Rivierenland - 2019-2022