Vervangen overnamepunt Bakel door aanleg nieuw rioolgemaal

Waterschap Aa en Maas – 2023

Locatie

Bakel

Contractvorm

Bouwteam

Samenvatting

Bij het overnamepunt in Bakel had men regelmatig met wateroverlast te kampen tijdens en na hevige stortbuien. Probleem was dat er daar veel rioolleidingen bij elkaar kwamen en er zo een waar knelpunt ontstond. Bij het bewuste overnamepunt gaat de persleiding over in een vrijvervalriool, terwijl er al één vrijvervalriool vanuit Bakel binnenkwam. Bij hevige regenval drukten de persleidingen het vrijvervalriool vanuit Bakel helemaal vol. Vissers Ploegmakers verving daarom het overnamepunt door een gloednieuw gemaal.

Lees verder om te zien hoe we dat hebben aangepakt.

Het vraagstuk

In Bakel komen veel rioolleidingen bij elkaar. Dat zorgde voor een waar knelpunt. Bij dit overnamepunt, de plek waar een rioolleiding van een derde aangesloten is op een leiding van het waterschap, gaat de persleiding namelijk over in een vrijvervalriool, terwijl er al één vrijvervalriool vanuit Bakel binnenkwam op het bewuste punt. Bij en na hevige stortbuien drukten de persleidingen het vrijvervalriool vanuit Bakel helemaal vol, wat veel wateroverlast opleverde voor de omgeving. Vissers Ploegmakers had de schone taak om dit knelpunt aan te pakken.

Bijzonderheden

Voor het project legden we onder meer een enorme put aan, waarvan de ondergrondse behuizing in totaal 150 ton weegt. Het zwaarste onderdeel alleen had al een gewicht van liefst 72 ton. In die put zijn diverse pompen geplaatst, zodat er voldoende capaciteit is om het riool te kunnen ‘bepompen’. Vissers Ploegmakers droeg daarbij zorg voor het ontwerp én de voorbereidingen op het project.

Rioolgemaal Bakel

De opdracht

Wij kregen van waterschap Aa en Maas de opdracht om het knelpunt in Bakel op te lossen en daarmee een eind te maken aan de wateroverlast ter plekke. We werkten daarbij in een Bouwteam, in nauwe samenwerking met het waterschap. 

Uitdagingen

Bij het project is het zo dat we middenin het riool aan de slag zijn gegaan met werkzaamheden. Terwijl al het rioolwater natuurlijk naar je toe blijft komen. Daarom was het tijdens de bouw ook essentieel dat we voortdurend bleven zorgen voor een goede afvoer van dat rioolwater. Bovendien hadden we veel last van (ijzerhoudend) grondwater ter plekke. Tegelijk kwamen in dit project alle relevante disciplines bij elkaar. Denk aan elektrotechniek, een stuk werktuigbouwkunde, grond- en betonwerk, et cetera. Dat vroeg om een strakke planning, om ervoor te zorgen dat alles in de juiste volgorde en op het juiste moment plaatsvond.

Rioolgemaal Bakel

Onze aanpak

Om dit probleem op te lossen hebben we het overnamepunt te vervangen door een rioolgemaal. Daarbij hebben we het vrijvervalriool omgezet in een persleiding met gemaal, zodat er drie persleidingen bij elkaar komen en er tijdens stortbuien geen wateroverlast meer optreedt.
Na de aanname van het Bouwteam hebben we een type gemaal voorgesteld dat voor het waterschap een primeur was. Bij dit type gemaal heb je niet langer te maken met een ‘natte kelder’. We zijn gestart met het omleggen van de bestaande leidingen als tijdelijke bypass en daarop volgde het slopen van het bestaande gemaal.

Daarna maakten we een diepe kuip, waar we een prefab kelder in hebben gehesen. Een enorm gevaarte van liefst 150 ton, waarvan het zwaarste onderdeel alleen al 72 ton weegt. Toen dat alles op zijn plaats lag, zijn we aan de binnenzijde met de werktuigbouwkundige werkzaamheden aan de slag gegaan en met de E-installaties. Tegelijk hebben we de aansluitingen gemaakt tussen de kelder en de nieuwe toren. Toen was het nog slechts een kwestie van het aansluiten van de diverse leidingen. Tot slot hebben we het geheel afgewerkt aan de buitenzijde, onder meer door het leggen van asfalt en het aanleggen van groen.

Samenwerking

Bij Vissers Ploegmakers geloven we sterk in samenwerken en partnerschap met opdrachtgevers, de omgeving, leveranciers en onderaannemers. In dit geval werkten we in een Bouwteam met het waterschap Aa en Maas, wat garant staat voor een optimale co-creatie. Dat maakt het mogelijk om het project beter, efficiënter, slimmer, sneller en meestal ook goedkoper aan te kunnen vliegen.

bram

Meer weten over dit project?

Gerelateerde projecten

Ons portfolio bevat verschillende projecten die wat inzet van specialiteiten en expertises betreft een overeenkomst hebben met bovenstaand project. Neem gerust een kijkje in ons uitgebreide portfolio.

Afvalwater Aalst-Zaltbommel

Waterschap Rivierenland - 2019-2020

Aanleg afvalwater-transportleiding Andelst-Zetten-Dodewaard

Waterschap Rivierenland - 2019-2022