Uitbreiding natuurgebied ‘t Hurkske

Gemeente Meierijstad – 2022

Locatie

Erp

Contractvorm

Bouwteam

Samenvatting

Om een habitat te creëren voor twee uiterst zeldzame soorten – het kruipend moerasscherm en de knoflookpad -, hebben we natuurgebied ’t Hurkske verder uitgebreid. We moesten daarbij een kostenbeheerst ontwerp maken, waarbij een overschrijding van het budget niet mogelijk was, en tegelijk rekening houden met het toekomstige beheer en onderhoud van het natuurgebied.

Lees verder om te zien hoe we dat hebben aangepakt.

Het vraagstuk

’t Hurkske tussen Gemert en Erp is een prachtig natuurgebied met bijzondere natuurwaarden en mooie wandelroutes. Door de aankoop en ontwikkeling van een groot landbouwperceel midden in dit natuurgebied komt daar nog eens ruim 10 hectare aan nieuwe natuur bij. Het perceel is niet alleen bijzonder vanwege de ligging tegen het bestaande natuurgebied, maar ook door de aanwezigheid van zeldzame flora en fauna. De gemeente Meierijstad wil de biodiversiteit in het gebied verder versterken, bijvoorbeeld door goed maai- en bermbeheer, maar ook door de ontwikkeling van nieuwe natuur.

Bijzonderheden

Met de uitvoering van dit project beschermen we twee zeldzame soorten in het gebied. Op het vlak van flora is dat het kruipend moerasscherm, op het vlak van fauna de knoflookpad. Beide soorten zijn beschermd onder de Habitatrichtlijn.

project t hurkske kruipend moerasscherm

De opdracht

Breid het natuurgebied ’t Hurkske verder uit, zodat er een habitat ontstaat voor twee bedreigde soorten: het kruipend moerasscherm – een Europees beschermde plantensoort die in Brabant nog maar op enkele plekken voorkomt -, en de knoflookpad, een van de zeldzaamste en meest bedreigde amfibiesoorten van Nederland.

Uitdagingen

We moesten een kostenbeheerst ontwerp maken, waarbij een overschrijding van het budget niet mogelijk was, en tegelijk rekening houden met het toekomstige beheer en onderhoud van het natuurgebied.

project t hurkske nieuwe natuur

Onze aanpak

De uitbreiding van het natuurgebied betreft een (voormalig) landbouwperceel met een oppervlakte van zo’n 10 hectare. Aan de rand van het gebied ligt een breuklijn en een sloot waar het kruipend moerasscherm en de knoflookpad voorkomen.

We creëerden een robuust en gevarieerd gebied, met zowel droge als natte stukken, waarmee we de kansen vergroten om het kruipend moerasscherm in stand te houden en een optimale leefomgeving voor de knoflookpad realiseren. Tegelijk ontstond zo een grote biodiversiteit, zodat de zogenaamde ‘meeliftsoorten’ mee kunnen profiteren van de natuurontwikkeling.

Tot onze werkzaamheden behoorden het realiseren van maaiveldverlagingen met slenken, een stukje natuurtechnisch stukje grondwerk. Daarnaast realiseerden we bloemrijk grasland (door het omzetten van voedingsrijke bouwvoor) en graanakkers. We legden een poel aan voor de knoflookpad en halfverharde wandelpaden en plantten het gebied aan met bomen en bosplantsoen.  

Samenwerking

Bij Vissers Ploegmakers werken we vaak in Bouwteams, die garant staan voor een optimale co-creatie en waarmee we projecten beter, efficiënter, slimmer, sneller en vaak ook goedkoper kunnen aanvliegen en realiseren. Ook zo binnen dit project. We stelden het ontwerp op, waarbij we diverse ontwerpvarianten maakten en vervolgens samen met de gemeente een voorkeursvariant uitwerkten om de best passende oplossing te kunnen realiseren. Een aanpak die precies past bij de manier waarop we graag samenwerken. Ook namen we het omgevingsmanagement voor onze rekening, zoals het aanvragen van vergunningen. Door onze inbreng en de goede samenwerking met de gemeente en natuurorganisaties, was de opdrachtgever zeer tevreden over het eindresultaat.

ron de mol

Meer weten over dit project?

Gerelateerde projecten

Ons portfolio bevat verschillende projecten die wat inzet van specialiteiten en expertises betreft een overeenkomst hebben met bovenstaand project. Neem gerust een kijkje in ons uitgebreide portfolio.

Herstel Caumerbeek Heerlen

Waterschap Limburg - 2021-2022

Verbetering Lollebeek en Castenrayse Vennen

Waterschap Limburg - 2021-2022

Ontwikkelen natte natuurparel de Vloeiweide en beekherstel

Waterschap Brabantse Delta - 2022

Groot onderhoud Peelkanalen

Waterschap Aa en Maas - 2021-2022