Herstel Caumerbeek Heerlen

Waterschap Limburg – 2021-2022

Locatie

Heerlen

Contractvorm

RAW-bestek

Samenvatting

In opdracht van de gemeente Heerlen en Waterschap Limburg hebben we De Caumerbeek, in de volksmond ook wel bekend als ‘het Zilverbeekje’, natuurlijker en zichtbaarder gemaakt. Tegelijk vervingen we de dam voor de waterbuffer bij De Dem (Hoensbroek) en legden we een nieuwe regenwaterbuffer aan bij Palenberg om wateroverlast te voorkomen.

Lees verder om te zien hoe we dat hebben aangepakt.

Het vraagstuk

De Caumerbeek, in de volksmond ook wel bekend als ‘het Zilverbeekje’, is een zijbeek van de Geleenbeek en ontspringt bij de voormalige molen Bovenste Caumer in het Heerlense stadsdeel Heerlerbaan. De beek met een lengte van 11 kilometer stroomt voor een groot deel door het stedelijk gebied van de gemeente Heerlen. Lange tijd was de beek overkluisd, waarbij de bodem was bekleed met beton en tegels. Sinds 2010 wordt gewerkt aan een meer natuurlijke, vrije loop van de beek. Waterschap Limburg en de gemeente Heerlen wilden nu de middenloop van de Caumerbeek een stuk natuurlijker en zichtbaarder maken, nadat eerder al de boven- en benedenloop aangepakt waren.

project caumerbeek heerlen regenwaterbuffer

De opdracht

Maak het middelste deel van de Caumerbeek zichtbaarder en natuurlijker. Vervang tegelijk de dam voor de waterbuffer bij De Dem (Hoensbroek) en leg een nieuwe regenwaterbuffer aan bij Palenberg om wateroverlast te voorkomen.

project caumerbeek-heerlen drempel leggen

Onze aanpak

Voor het herstellen van de middenloop van de Caumerbeek maakten we de beek beter zichtbaar door de bodem iets te verhogen en de kanten minder steil te maken. Daarbij haalden we zoveel mogelijk beton en stenen waterpartijen weg. Omdat de beek meer ruimte nodig heeft, kapten we verder een aantal bomen naast de beek. Hierbij lieten we zoveel mogelijk  bomen staan.

Voor de gekapte bomen plantten we in overleg met de gemeente nieuwe bomen. Ook vernieuwden we de voetbruggen bij dit deel van de Caumerbeek.
De bestaande dam voor de waterbuffer bij De Dem hebben we vervangen en verbreed. In de kruin van de dam hebben we een drempel gelegd, die ervoor zorgt dat bij een volle buffer het water gecontroleerd kan overlopen.

Tenslotte legden we een nieuwe regenwaterbuffer bij Palenberg aan om wateroverlast te voorkomen. Deze buffer ligt aan de oostzijde van de Euregioweg, op de plek van twee voormalige sportvelden. Op deze locatie was eerder ook Stadslandbouw Heerlen actief. Hun activiteiten zijn nu verhuisd naar de aangrenzende voormalige sportvelden.

Samenwerking

Bij Vissers Ploegmakers geloven we sterk in samenwerken en partnerschap met opdrachtgevers, de omgeving, leveranciers en onderaannemers. Ook in het geval van traditionele contractvormen, waarbij we bijvoorbeeld niet het ontwerp of het omgevingsmanagement voor onze rekening nemen, denken we graag met alle partijen mee. Vaak werken we in Bouwteams, die garant staan voor een optimale co-creatie en waarmee we projecten beter, efficiënter, slimmer, sneller en vaak ook goedkoper kunnen aanvliegen en realiseren. Gedurende dit project werkten we plezierig samen met de gemeente Heerlen en Stichting Stadslandbouw Heerlen.

Ralf

Meer weten over dit project?

Gerelateerde projecten

Ons portfolio bevat verschillende projecten die wat inzet van specialiteiten en expertises betreft een overeenkomst hebben met bovenstaand project. Neem gerust een kijkje in ons uitgebreide portfolio.

Verbetering Lollebeek en Castenrayse Vennen

Waterschap Limburg - 2021-2022

Ontwikkelen natte natuurparel de Vloeiweide en beekherstel

Waterschap Brabantse Delta - 2022

Uitbreiding natuurgebied ‘t Hurkske

Gemeente Meierijstad - 2022

Groot onderhoud Peelkanalen

Waterschap Aa en Maas - 2021-2022