Ontwikkelen natte natuurparel de Vloeiweide en beekherstel

Waterschap Brabantse Delta – 2022

Locatie

Breda

Contractvorm

RAW-bestek

Samenvatting

Om te zorgen voor voldoende grondwater van goede kwaliteit voor plant en dier, hebben we een natte natuurparel ontwikkeld in natuurgebied de Vloeiweide, tussen de dorpen Effen en Rijsbergen. Om daarbij weer leven te krijgen in de beek de Bijloop moesten we maatregelen nemen die zorgen voor verschillende stroomvariaties, zodat er meer zuurstof in het water kon komen.

Lees verder om te zien hoe we dat hebben aangepakt.

Het vraagstuk

Natuurgebied de Vloeiweide, onderdeel van Natuur Netwerk Brabant en gelegen tussen de dorpen Effen en Rijsbergen, is deels verdroogd. Dat komt omdat het gebied zo is ingericht dat grondwater het gebied snel verlaat. Wat grote gevolgen heeft voor bepaalde planten en dieren in het gebied. Niet vreemd dus dat Waterschap Brabantse Delta en Brabants Landschap gezamenlijk de verdroging aan willen pakken, onder meer door het herstellen van de beek de Bijloop en het ontwikkelen van natte natuur. Hiermee vergroot men de overlevingskansen voor plant en dier, ook voor bijzondere soorten die er nog níet leven. Kortom: de leefgebieden voor planten en dieren wordt uitgebreid. Flink wat werk aan de winkel voor Vissers Ploegmakers!

project vloeiweide breda

De opdracht

Ontwikkel een natte natuurparel, om te zorgen voor voldoende grondwater van goede kwaliteit voor planten en dieren. Daarvoor moeten er oplossingen komen waarbij water langer vastgehouden wordt in het gebied en grondwater omhoog komt en niet direct wordt afgevoerd. Uiteindelijk moet het leiden tot meer biodiversiteit, waarbij zeldzame insectensoorten en planten zich thuisvoelen in het gebied en vogelsoorten zich er gaan vestigen.

Uitdagingen

Een extra uitdaging vormt de beek de Bijloop; een diep liggende rechte beek met weinig stroming. In de zomer stroomt er zo weinig water door de beek dat het water stilstaat, waardoor er maar weinig planten en dieren in en om de beek leven. Om dat leven in de beek terug te krijgen moeten we verschillende maatregelen nemen die zorgen voor verschillende stroomvariaties, zodat er meer zuurstof in het water komt.

project vloeiweide breda brabants landschap

Onze aanpak

We hebben de bodem van de Bijloop omhoog gebracht en de oevers verflauwd, waardoor het grondwater omhoog komt en regenwater gemakkelijker de beek inloopt. Ook groeven we de bovenste grondlaag van een aantal weilanden rondom de Bijloop af. Door deze maatregelen voelen zeldzame insectensoorten zoals de moerassprinkhaan, de vlinder het gentiaanblauwtje en planten als teer guichelheil en blauwe knoop zich hier nu thuis. Bovendien zou door de aanpassingen ook de vogel de Wielewaal naar dit gebied kunnen komen.

Om het leven in de beek terug te krijgen zetten we onder meer stuw Hellegat open, plaatsten we zand en takkenbossen in de Bijloop en lieten we de beek voor een deel meanderen, zodat het water langzamer door het gebied stroomt; goed voor diverse vissen, insecten, amfibieën en planten. Verder groeven we de bovenste te voedselrijke grondlaag af, waardoor een betere basis voor bijzondere natuur ontstaat (bijzondere natuur kan namelijk niet leven op een te voedselrijke grondlaag). Bovendien zorgden we voor het herstel en de aanleg van poelen, waardoor bijvoorbeeld de kamsalamander de ruimte krijgt om zich uit te breiden.

Samenwerking

Bij Vissers Ploegmakers geloven we sterk in samenwerken en partnerschap met opdrachtgevers, de omgeving, leveranciers en onderaannemers. Ook in het geval van traditionele contractvormen, waarbij we niet het omgevingsmanagement voor onze rekening nemen, denken we graag met alle partijen mee. Vaak werken we in Bouwteams, die garant staan voor een optimale co-creatie en waarmee we projecten beter, efficiënter, slimmer, sneller en vaak ook goedkoper kunnen aanvliegen en realiseren. Gedurende dit project werkten we nauw en plezierig samen met Waterschap Brabantse Delta en natuurorganisaties als Brabants Landschap. 

Ralf

Meer weten over dit project?

Gerelateerde projecten

Ons portfolio bevat verschillende projecten die wat inzet van specialiteiten en expertises betreft een overeenkomst hebben met bovenstaand project. Neem gerust een kijkje in ons uitgebreide portfolio.

Herstel Caumerbeek Heerlen

Waterschap Limburg - 2021-2022

Verbetering Lollebeek en Castenrayse Vennen

Waterschap Limburg - 2021-2022

Uitbreiding natuurgebied ‘t Hurkske

Gemeente Meierijstad - 2022

Groot onderhoud Peelkanalen

Waterschap Aa en Maas - 2021-2022