Nieuwe brug Cromvoirt

Gemeente Vught – 2022

Locatie

Cromvoirt

Contractvorm

UAV-GC (Design & Construct) 

Samenvatting

De brug over het Drongelens Kanaal in Cromvoirt was in slechte staat, zodat zwaar verkeer de brug niet meer kon berijden. Om dat op te lossen hebben we de brug geheel vernieuwd. We waren hier gebonden aan een uiterst strakke planning. Bovendien moest gedurende de werkzaamheden de waterafvoer geborgd blijven, zodat Den Bosch geen risico zou lopen op wateroverlast. Maar het is ons gelukt!

Lees verder om te zien hoe we dat hebben aangepakt.

Het vraagstuk

De brug over het Drongelens Kanaal op de Deutersestraat in Cromvoirt vormt een belangrijke en snelle verbinding tussen Cromvoirt en ’s-Hertogenbosch. Helaas was de brug niet meer te berijden door zwaar verkeer, nadat uit inspecties bleek dat de brug in slechte staat was. Om groot materieel af te stoppen werden op de brug dan ook verkeersbarrières geplaatst. Tractors en vrachtverkeer konden daardoor geen gebruik meer maken van de brug. Boeren bijvoorbeeld moesten zo’n 5 kilometer omrijden om via de brug in Vlijmen aan de overzijde van het Drongelens Kanaal te komen.

Bijzonderheden

Strakke planning, die we voor het verstrijken van de deadline hebben gehaald. Binnen vier maanden was het project gerealiseerd, twee weken voor afloop van de deadline. Bovendien moest gedurende de werkzaamheden de waterafvoer geborgd blijven, zodat Den Bosch geen risico zou lopen op wateroverlast. Hiervoor hebben we ook een noodplan uitgewerkt.

vissers ploegmakers project brug deutersestraat vught drongelens kanaal

De opdracht

Onze opdracht luidde: vernieuw de brug, zodat deze weer toekomstbestendig is en al het verkeer er weer ongehinderd gebruik van kan maken. We droegen zorg voor het hele traject, van het ontwerp en de aanvraag van de vergunningen tot en met de uitvoering en oplevering. De gemeente Vught had al een schetsontwerp klaar, wat wij i.s.m. het waterschap verder hebben geoptimaliseerd.

Uitdagingen

De planning was uiterst strak. De werkzaamheden onder de waterbodem moesten namelijk voor 1 oktober, zo’n beetje het begin van het hoogwaterseizoen, afgerond zijn. Daarbij konden we de oude brug pas afsluiten na afloop van de Dutch Open Golf, die van 26 tot en met 29 mei werd gehouden bij Bernardus Golf in Cromvoirt. Een deadline die we uiteindelijk ruimschoots haalden, ondanks de tussenliggende bouwvakvakantie!
Omdat we in het voortraject werkten in een Natura 2000-gebied dienden we ook rekening te houden met ecologische factoren. Daarvoor deden we een vooronderzoek en pasten we onze werkwijze aan. Zo groeiden er aan één kant van de brug beschermde planten, zodat we aan die kant van de brug niet mochten werken.

project brug deutersestraat vught

Onze aanpak

Bij de uitvoering van de werkzaamheden stond alles in het teken van het behalen van de planning, waarbij we geen enkele concessie deden aan de kwaliteit. Daarom gingen we al vanaf de ontwerp- en voorbereidingsfase risico-gestuurd te werk.

Dat betekent dat we direct nauw contact hadden met de verschillende vergunningsverleners en een strak ontwerpproces volgden. Daarbij zaten we boven op de levertijden van materialen en prefab materialen. Door het tijdig uitvoeren van conditionerende onderzoeken wisten we bovendien het risico op het aantreffen van onbekende zaken in de ondergrond tot een minimum terug te brengen.
Omdat een goede voorbereiding het halve werk is, liep de uitvoering vervolgens als een trein. Door planningsbuffers in te bouwen en een flexibele instelling van zowel onze eigen medewerkers als onze samenwerkingspartners, kon het verkeer al snel weer gebruik maken van de nieuwe brug.

Samenwerking

De samenwerking met de gemeente Vught verliep uitstekend, iets wat alleen nog maar werd versterkt door de snelheid waarmee we het project realiseerden. Op basis van deze opdracht kregen we van de gemeente inmiddels de opdracht voor de realisatie van een gelijksoortige brug over hetzelfde kanaal, een stuk verderop. In een Bouwteam pakken we die opdracht samen met de gemeente op.

mark dinnissen

Meer weten over dit project?

Gerelateerde projecten

Ons portfolio bevat verschillende projecten die wat inzet van specialiteiten en expertises betreft een overeenkomst hebben met bovenstaand project. Neem gerust een kijkje in ons uitgebreide portfolio.

Geluidsscherm Nistelrode

Gemeente Bernheze - 2020

Werkzaamheden voor aanleg nieuwbouwwijk Hoef en Haag

Hoef en Haag CV - 2018-heden

Renovatie Scheepvaartvoorzieningen Oost-Nederland

Rijkswaterstaat - 2016-2018

Herinrichting driemanspolder tot nieuwe driemanspolder

Hoogheemraadschap Rijnland - 2017-2022